Bezpečně na vodě

Bezpečně na vodě

Preventivní projekt doprovází bezpečnostní opatření „VODA 2019“

Vodáci na malé plachetnici (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

Policie České republiky využívá v mnoha spravovaných bezpečnostních oblastech různé preventivní nástroje. Prevence je vždy efektivnější než sběr statistických dat o počtech utonulých, zraněných, nebo sankcionovaných osob.

Projekt s názvem „Bezpečně na vodě“ odstartoval společně s již zmíněným bezpečnostním opatřením, které si klade za cíl, zvýšit bezpečnost na vodních tocích a vodních plochách na území celé České republiky. Akce byla spuštěna 1. června 2019 a končí dne 30. září 2019, kdy budou k dispozici výsledky celého bezpečnostního opatření. V rámci Policie ČR se historicky jedná o první preventivní projekt týkající se bezpečnosti na vodě.

Od roku 2016 realizuje Policie České republiky bezpečnostní opatření s názvem „VODA“. Svoji pozornost policisté v těchto celorepublikových bezpečnostních opatřeních zaměřují na odhalování protiprávního jednání ve vztahu k tzv. vůdcům plavidel a provozem plavidel na vodních cestách. Při bezpečnostním opatření „VODA 2018“ policisté odhalili celkem 169 přestupků podle zák. č.114/1995 Sb o vnitrozemské plavbě a jeden trestný čin (alkohol 1,32‰). V předchozích letech to bylo podobné. Hlavní koordinátor tohoto bezpečnostního opatření Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR se rozhodl více přiblížit veřejnosti a pravidelně je seznamovat s pravidly a možnými riziky pohybu a pobytu u vody a na vodních tocích.

Preventivní projekt je zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny:

• osoby pohybující se na různých typech plavidel (vůdci plavidel),
• osoby využívající vodních toků a ploch pro pobyt a rekreaci (plavci, rodiče s dětmi).

Tomu odpovídá pořízený materiál. Na pořízeném materiálu se podílela řada partnerů.

Tým metodiků Ředitelství služby pořádkové policie zpracoval brožurky ve dvou jazykových mutacích, v anglickém a českém jazyce. Dvanáct tisíc brožurek se základními pravidly plavebního provozu a bezpečného pobytu u vody je již v současné době distribuováno mezi rekreanty včetně zahraničních turistů na všech 14 krajských ředitelstvích Policie ČR.

Dalším edukativním materiálem jsou tři grafické banery „bezpečného pobytu u vody“, které umisťují policisté v rámci preventivních akcí v blízkosti vodních ploch a toků se zvýšeným pohybem plavců. Policisté zvolili sdělnou a srozumitelnou grafickou podobu pro širokou veřejnost včetně dětí.

Preventivně-bezpečnostní akce bude ukončena k 30. září 2019, kdy budou k dispozici kompletní výsledky včetně statistických údajů.

Další informace o bezpečnostních opatřeních najdete na:
https://www.policie.cz/clanek/bezpecne-na-vode-374996.aspx

zdroj: Policie ČR, www.adam.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality