Staré mapy Království českého

24. 4. 2018
Dušan Brodský

Od 4. 5. do 26. 8. 2018 se v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích uskuteční výstava Staré mapy Království českého. Vystavený soubor map ze sbírkového fondu Regionálního muzea v Českém Krumlově je výběrem z podsbírky kartografie obsahující v současné době 150 položek převážně tištěných bohemikálních map od 16. do 19. století. „Od roku 2006 je tato podsbírka průběžně doplňována, a to převážně nákupy v renomovaných domácích i zahraničních antikvariátech a je využívána ke studijním, rešeršním a výstavním účelům.“ říká autor výstavy Mgr. Ivan Slavík. Na mapách je zachycen vývoj zobrazení samostatného území Čech, popřípadě zemí Koruny české, v některých případech i v širším geografickém kontextu sousedních zemí nebo zemí střední Evropy. Staré mapy nejsou pouhými šablonami zobrazení terénu a věcným dokladem topografických znalostí a zeměměřičské dovednosti dané doby, ale především mimořádně bohatým zdrojem informací o historickém vývoji v celé škále jeho souvislostí. Nedílnou součást starých map tvoří i jejich výtvarná dekorace povyšující mnohé z nich na obdivuhodná umělecká díla.

Kompletní informace naleznete na webových stránkách www.muzeumcb.cz.

Pozvánka – Staré mapy Království českého

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality