Reklamační řád

21. 2. 2018
Dušan Brodský

Vrácení zakoupených vstupenek se řídí tímto reklamačním řádem.

  • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
  • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
  • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.
  • Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
  • Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
  • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
  • Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.
  • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného do 30 dnů v prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena. Vstupné za vstupenky zaslané na dobírku nebo eVstupenky je vraceno na číslo účtu zákazníka, který uvede k žádosti o vrácení peněz. K žádosti musí být vstupenky přiloženy.
  • Vstupenky zakoupené přes internet (eVstupenky) nelze vracet a požadovat vrácení vstupného, protože právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem se nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podobné příspěvky

Prodejní místa

Prodejní místa

Vstupenky prodávané prostřednictvím portálu CBsystem si můžete koupit v Informačním…

21. 2. 2018
Zobrazit všechny aktuality