Špitální kaple svatého kříže

Místo

Kategorie:
Památky

Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže na Špitálském náměstí v Táboře skrytý na prostranství za zahradou Ctiborova domu je bývalá špitální kaple Svatého Kříže, která byla původně zasvěcena sv. Alžbětě. S přiléhajícím domem čp. 285 – bývalým špitálem – tvoří jeden stavební celek.

Město Tábor tuto instituci vlastnilo již od středověkých počátků své historie. Nejstarší písemná zmínka o špitálu pochází z let 1443-1444. Špitál sloužil nejen k péči o nemocné, zejména dlouhodobě nemocné, ale také o staré lidi a chudé obyvatele města, kteří neměli vlastní střechu nad hlavou. Jak zjistily archeologické výzkumy, špitál s kapličkou stojí na místě, kde se v předhusitské době nacházelo pohřebiště. Na dnešním Špitálském náměstí se podařilo odkrýt stopy svědectví o posledních dnech některých obyvatel původního předhusitského města. Kaple samotná byla postavena v roce 1718. V současnosti je využívána pravoslavnou

Otevírací doba

Podobné místa