Soví voliéry, Borová Lada

Na okraji areálu je umístěn vstupní objekt s expozicí pro detailní informaci o prezentovaných druzích s drobným zázemím obsluhy.

Návštěvní trasa mezi jednotlivými voliérami je řešena pomocí dřevěné stezky s rozšířenými pozorovacími místy.

Do voliér je samostatný přístup z hlavní stezky.

Vlastní voliéry jsou zavěšeny na lanové konstrukci s dřevěnou jehlanovitou podporou a maximální výškou cca 15 m.

Podobné místa