Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2021

Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2021
Začátek akce: 5. 6. 2021
Konec akce: 6. 6. 2021

Pozvánka na vzdělávací kurz Vedoucí dětského kolektivu, který připravujeme na termín 5.-6.6.2021.

Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2021

 Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín: 5. – 6. 6. 2021

 Přihlášky zašlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/5-6-6-2021-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu/ . Počet míst v kurzu je omezený!!!

Pozvánka VDK 2021 RADAMBUK