KURZ INSTRUKTORA SKALNÍHO LEZENÍ – 12. – 13.5. a 26. – 27.5.2018 v Bechyni

KURZ INSTRUKTORA SKALNÍHO LEZENÍ – 12. – 13.5. a 26. – 27.5.2018 v Bechyni
Začátek akce: 12. 5. 2018
Konec akce: 13. 5. 2018

KURZ INSTRUKTORA SKALNÍHO LEZENÍ - 12. - 13.5. a 26. - 27.5.2018 v Bechyni

KURZ INSTRUKTORA SKALNÍHO LEZENÍ

Výstup: Instruktor skalního lezení BP SPORT (platnost osvědčení je bez časového omezení), licence má obecnou platnost, je platná pro školská, zájmová a komerční zařízení. Kurz instruktora lezení na přírodních stěnách mohou absolvovat pouze účastníci starší 18 let.

Akreditace – Vzdělávací středisko BP Sport je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností.
Program kurzu: Historie, druhy a formy skalního lezení, metodika výuky, technika lezení, druhy skalních terénů, technika lezeckých dovedností: uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště a práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice, bezpečnost, výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu a další témata. Základní vstupní dovednosti a znalosti je nutné získat na Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast.

Termín a místo konání kurzu: 12. – 13.5. a 26. – 27.5.2018 v Bechyni
– jedná se o jeden kurz – 4 dny, který je rozdělen do 2 víkendových výukových bloků.

Podmínkou účasti na Kurzu pro instruktory skalního lezení je úspěšné absolvování některého termínu Kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách našeho vzdělávacího střediska nebo po dohodě jiného kurzu.

Cena: 3500,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování v horolezecké chatě, organizační a účastnický poplatek, zkoušky a vydání licence, cena nezahrnuje Kurz instruktora lezení na umělých stěnách, který je podmínkou pro účast na tomto kurzu)

Tento kurz může absolvovat pouze osoba starší 18 let.

Vyplněnou přihlášku zašlete do 15.4.2018 na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci RADAMBUK a vzdělávacího střediska BP Sport. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a BP Sportu a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK.

Program kurzu instruktor skalního lezení

Teoretická část:

Historie, současnost, druhy a formy v skalního lezení, metodika výukového procesu, vedení výuky skalního lezení, technika skalního lezení, různé druhy skalních terénů, technika uzlování, navazování, jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, výstup po laně, záchrana a bezpečnost, výběr lezeckých cest, obtížnostní stupnice a další důležitá témata této oblasti. Výstroj a výzbroj, doplňky, údržba, kontrola, opravy vybavení a další důležitá témata této oblasti. Techniky, pravidla a materiálové zajištění pro výstupy ve skalním terénu.

 Praktická část

Metodika výuky, vedení výuky lezení na přírodních stěnách, technika skalního lezení, technika uzlování, navazování, jištění, postupové jištění, zachycení pádu, slaňování, spouštění spolulezce, vytvoření stanoviště, práce na stanovišti, výstup po laně, záchrana a bezpečnost.

Lektor

Břetislav Brodský

Vzdělání a kvalifikace: Instruktor horolezectví – ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, Instruktor skalního lezení – ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, akreditovaný „Instruktor lezení na umělé stěně“, akreditovaný „Instruktor skalního lezení“, akreditovaný Instruktor fitness, akreditovaný „Poradce pro výživu“.

Přihlášení na akci, kurz formulář