Získejte ocenění pro váš jazykový projekt! – Evropská jazyková cena Label

Získejte ocenění pro váš jazykový projekt! - Evropská jazyková cena Label
20. 2. 2017
Kamila Matějková

DZS (Dům zahraniční spolupráce) vyhlašuje další ročník ocenění Evropská jazyková cena Label.

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 – „White Paper: Teaching and Learning towards the learning society“, ve kterém si EU vytyčila za cíl napomoci občanům členských zemí ovládnout kromě mateřštiny minimálně další dva cizí jazyky.

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

Termín pro podávání přihlášek je 19. 3. 2017.

Pravidla soutěže a další informace naleznete zde.

Evropská jazyková cena Label je každoročně udělována ve spolupráci s MŠMT.

Na ocenění lze nominovat jakýkoliv projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje pravidla a priority soutěže. Více informací zde: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/.

Zdroj:  www.dzs.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality