Ze Šumavy až na Alpy – Český svaz ochránců přírody obnovil Alpskou vyhlídku

7. 11. 2018
Kamila Matějková

Nedaleko obce Borová Lada, v centrální části chráněné krajinné oblasti Šumava, leží v nadmořské výšce 1 070 metrů nad mořem Alpská vyhlídka, ze které lze za příznivého počasí dohlédnout až na alpské vrcholky.

Alpská vyhlídka (foto ČSOP)

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) letos tuto vyhlídku na Prachaticku v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě obnovil, doplnil o nové prvky a 1. listopadu 2018 slavnostně otevřel.

Alpskou vyhlídku pod Bukovcem najdeme poblíž komunikace Lipka – Borová Lada, nedaleko zaniklé osady Švajglova Lada. Pohledem do údolí se návštěvníkům otevře výhled na šumavské zalesněné vrcholy, louky a pastviny, údolí Teplé Vltavy, za dobrého počasí lze pozorovat i vrcholky 150 kilometrů vzdáleného vápencového pohoří Totes Gebirge s majestátným Gross Prielem.

Místo ovšem není zajímavé jen samotným výhledem. V okolí se vyskytuje několik chráněných rostlin – ve vlhčích partiích luk rostou orchideje prstnatce májové, v lesních lemech je možné najít kruštíky širolisté. Na sušších místech pak upoutá svými žlutými květy léčivka prha arnika. Typickými zvířecími zástupci lesnaté krajiny jsou například jelen lesní či datel černý, území je dokonce teritoriem chráněného rysa ostrovida. Podmáčené části luk jsou hnízdištěm bekasiny otavní. Na vyhřátých místech je možné zahlédnout našeho jediného jedovatého hada, zmiji obecnou.

Za návštěvu zde určitě stojí i nedaleko ležící Vlčí kámen, památník „poslednímu“ zastřelenému vlkovi v Čechách v roce 1874, pramen řeky Volyňky či dva památné stromy – buk lesní a lípa velkolistá – s úctyhodnými rozměry.

Alpská vyhlídka (foto ČSOP)„Alpská vyhlídka byla založena zaměstnanci Správy chráněné krajinné oblasti Šumava v roce 1978. Stála zde lavice a stůl s panoramatickou cedulí. Původní cedule byla vygravírovaná, to znamená, že siluety kopců a Alp byly do dřeva vypáleny. Tuto ceduli později nahradila v roce 1989 železná deska, do které byly obrysy kopců a hor vyryty,“ říká Jakub Hromas, předseda základní organizace ČSOP Šumava. „Během let se na dřevěných prvcích Alpské vyhlídky začal projevovat zub času, a tak bylo vhodné jednotlivé prvky nahradit novými. Proto jsme s našimi členy obnovili stůl a dřevěné lavice a místo doplnili o infotabuli s místními zajímavostmi a ceduli s panoramatickou fotografií, takže je opět možné se při výhledu dobře orientovat v okolním terénu,“ upřesňuje Jakub Hromas.

Alpská vyhlídka se nachází na odbočce červené turistické značky zhruba 1 km od rozcestí Švajglova Lada, ležící na silnici mezi obcemi Lipka a Borová Lada. Jde o 93. lokalitu zpřístupněnou ČSOP v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, jehož prostřednictvím již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V Jihočeském kraji ČSOP díky tomuto programu přiblížil veřejnosti již celkem šest zajímavých přírodních lokalit.


ČSOP - logoČeský svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2018110005-ze-sumavy-az-na-alpy-cesky-svaz-ochrancu-prirody-obnovil-alpskou-vyhlidku.html

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality