Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám
24. 1. 2018
Dušan Brodský

Zapojte se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

Pojďme do toho! S vaší pomocí můžeme razantně snížit plýtvání potravinami v České republice.

Vyzýváme základní a střední školy, aby se zapojily do iniciativy „Miluji jídlo, neplýtvám“ a pomohly snížit plýtvání jídlem ve škole, školní jídelně i doma.

Potřebujeme vaši pomoc. Každoročně se na světě vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla, tedy 1,3 miliardy tun potravin, což je množství, které by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí. V České republice se ročně znehodnotí 829 851 tun potravin, což představuje 80 kg na osobu. Průměrný Čech za život vyhodí více než 5 300 kg jídla. Spolu s jídlem vyhazujeme také peníze, které bychom mohli využít smysluplněji.

Dobrou zprávou je, že změnit tento stav je poměrně jednoduché. Tím, že uskutečníme několik malých změn, můžeme společně snížit plýtvání potravinami…a pomoci naší kapse.

Proč snižovat plýtvání potravinami?

Předcházení a snižování plýtvání potravinami je jednou z nejlepších možností, jak zachovat přírodní zdroje a chránit přírodu. Snižováním množství vyhazovaného jídla ve školních jídelnách snižuje škola svoji uhlíkovou stopu, snižuje množství odpadu na skládkách či ve spalovnách, pomáhá zachovat přírodní zdroje používané k produkci potravin, a navíc vychovává děti k úctě k jídlu v době, kdy stovky milionů lidí na světě každý den hladoví – nemluvě o snižování nákladů na nákup potravin, které se nesní! A samozřejmě snižujete náklady za odvoz odpadů z jídelny.

Naplňujeme globální cíle udržitelného rozvoje

Navíc se vaše škola zapojí do naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Konkrétně cíl 12.3 zní: Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát.

Máme pro vás spoustu pomůcek a návodů…

Připravili jsme pro vás množství metodických materiálů a nástrojů na představení tématu plýtvání potravinami a opatření na jeho snižování. Najdete je zde.

…A jednu výzvu

Snižujte trvale množství odpadu z vaší školní jídelny.  Škola, která se zapojí do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám, vypracuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele. Náměty a nápady na opatření snižující množství odpadu ve školní jídelně najdete zde.

Výzvě Miluji jídlo, neplýtvám dala záštitu Asociace společenské odpovědnosti. Záštitu výzvě udělilo také Ministerstvo životního postředí České republiky. Akce se také koná pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka.

zdroj: http://www.skutecnezdravaskola.cz/miluji-jidlo-neplytvam

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality