Zajímavé soutěže, kterých se můžete účastnit ve školním roce 2017/2018

Málokdo ví, že kromě notoricky známých soutěží (například matematické olympiády), kterých se čeští středoškoláci účastní již několik desítek let, existují i mladší a méně známá klání, která MŠMT každoročně vyhlašuje. Podívejte se, jaké zajímavé výzvy vás ve školním roce 2017/2018 například čekají.

Hra s figurkami

Vybrané soutěže pro školní rok 2017/2018

Vysvětlivky:

  • Soutěže typu A – MŠMT je vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel.
  • Soutěže typu B – MŠMT je vyhlašuje spolu s dalšími vyhlašovateli, kteří se na realizaci soutěže finančně podílí.
  • Soutěže typu C – soutěže celostátního/ nadregionálního charakteru, na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí.
Soutěže typu A

A 19) Česká liga robotiky – FLL 2018 (13. ročník) – soutěž v robotice pro pěti až desetičlenné týmy dětí ve věku 10 – 16 let, 4 disciplíny (Robotgame, Robot Design, Prezentace výzkumného úkolu, Týmová spolupráce)

ZŠ, SŠ – Ú (12/2017, Praha)

Kontaktní adresa: Ing. Mgr. Libor Bezděk, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, tel. 222 333 813, mob. 777 665 533, e-mail: info@spddm.org, www.firstlegoleague.cz

A 20) Daniel (15. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž na téma holocaust
a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR – 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)

ZŠ, SŠ: Ú (uzávěrka 27. 1. 2018)

Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, http://talentovani.cz/literarni-historicka-a-fotograficka-soutez-danielwww.nidv.cz

A 21) Finanční gramotnost (10. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti

3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)

všechny kategorie: Š (11. 9. 2017 – 15. 12. 2017), O (2. 1. 2018 – 16. 2. 2018), K (26. 2. 2018 – 29. 3. 2018), Ú (24. 4. 2018, Praha)

Kontaktní adresa: Vlasta Škrabalová, Finanční gramotnost, o. p. s., 150 00 Praha 5,  mob. 770 648 923, e-mail:fingramot@seznam.cz, www.fgsoutez.cz

Soutěže typu B

B 3) SAPERE – vědět, jak žít (8. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu

3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)

všechny kategorie: Š (11. 9. 2017 – 15. 12. 2017, O (2. 1. 2018 – 16. 2. 2018), K (26. 2. 2018 – 29. 3. 2018), Ú (25. 4. 2018, Praha)

Kontaktní adresa: Vlasta Škrabalová, Finanční gramotnost, o. p. s., 150 00 Praha 5,  mob. 770 648 923, e-mail:fingramot@seznam.cz, www.fgsoutez.cz

B 9) Logická hra BRLOH (8. ročník) – soutěž určena pro nejvýše čtyřčlenné týmy tvořené žáky druhého stupně ZŠ a žáky odpovídajících nižších ročníků VG

ZŠ, VG: (11 – 12/2017)

Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pupík, Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel. 549 495 464, mob. 777 182 312, e-mail: petr.pupik@gmail.com, www.brloh.math.muni.cz

B 19) Robotiáda (5. ročník) – tři kategorie dle věku 6-9 let, 9-19 let, 16-19 let, soutěž v dovednosti robotů vlastnoručně sestavených žáky

Ú (16. 2. 2018, Brno)

Kontaktní adresa: Ivo Hopp, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel. 732728590, e-mail: ivo.hopp@jsmm.cz, www.robotiada.cz

B 72) Robotiáda (5. ročník) – tři kategorie dle věku 6-9 let, 9-19 let, 16-19 let, soutěž v dovednosti robotů vlastnoručně sestavených žáky

Ú (16. 2. 2018, Brno)

Kontaktní adresa: Ivo Hopp, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, tel. 732728590, e-mail: ivo.hopp@jsmm.cz, www.robotiada.cz

B 78) Telekomonikační a informační technologie (7. ročník– soutěž zaměřená na oblast telekomunikací, informačních technologií a kybernetickou bezpečnost.

Ú (20. –  21. 3. 2018, Brno)

Kontaktní adresa: PaedDr. Vladimír Šimíček, Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikacích, peněžnictví, poštovnictví a logistiky, Čichnova 23, Brno, mob. 602821510, e-mail: olga.holzlova@cichnovabrno.cz, www.logistikjunior.cz

Soutěže typu C

C 6) Ústecký dent (2. ročník) – soutěž v modelovacích technikách pro studijní obory Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik

Ú: 16. – 17. l. 2018

Kontaktní adresa: Mgr. Břetislav Matyáš, VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, tel. 776 187 068, e-mail: berth@seznam.czwww.szsvzs.cz

C 12) Zelené podnikání (7. ročník) – soutěž učí žáky ZŠ a SŠ jak podnikat v souladu s přírodou

Š, K, Ú (9/2017 – 1/2018)

Kontaktní adresa: PaedDr. Karel Tomek, Asociace pedagogů základno školství o.p.s., Pod Marjánkou 1900, 169 00 Praha 6, tel. 607 871 049, e-mail: tomek.trebic@seznam.cz, www.apzs.cz

C 16) YPEF – Mladí lidé v evropských lesích (8. ročník) – soutěž o vědomostech o významu a fungovaní lesních ekosystémů pro žáka ZŠ a SŠ

Š (1-3/2018), R (4/2018), Ú (6/2018)

Kontaktní adresa: Ing. Marek Šuba, Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice, tel.  737 966 077, e-mail: psuba@slshranice.cz, www.cesles.cz

C 39) Spotřeba pro život (10. ročník) – celostátní soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, tříčlenná redakční rada,

SOŠ, SOU: (1 – 6/2018)

Kontaktní adresa: Mgr. Lukáš Zelený, dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, tel. 241 404 922, mob. 734 710 617, e-mail: zeleny@dtest.cz, www.spotrebaprozivot.cz

Seznam všech soutěží a vysvětlivky k jednotlivým zkratkám najdete zde.

Zdroj: http://www.nicm.cz/zajimave-souteze-ktere-vas-cekaji-v-roce-2018

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality