Zajímavé nabídky Tandemu

Zajímavé nabídky Tandemu
20. 1. 2015
admin

Koordinační centrum česko německých výměn mládeže Tandem Plzeň nabízí všem zájemcům z mimoškolní oblasti zajímavé nabídky. Současně nabízíme přeshraniční česko-německé akce a programy určené pro pracovníky s mládeží, aktivní pedagogy v mimoškolní oblasti, mladé lidi a další zájemce z řad veřejnosti.
Dále uvádíme nabídku hospitace v Německu za významné finanční podpory a Společný program česko-německých a česko-rakouských výměn/setkání mládeže „Rozjeď to s Tandemem!“.

Informace zde:

Dne 26. 2. a 27. 2. 2015 se v Mnichově a v Norimberku setkají zástupci řady institucí se zkušenostmi z oblasti práce s mládeží, mj. ConAct, DPJW, DFJW, Bavorský kruh mládeže, DRJA, Most německo-turecké mládeže a Tandem, aby zájemce z mimoškolní oblasti podpořili při přípravě a realizaci mezinárodních projektů mládeže, pomohli se žádostmi, financemi a programem. Velkým benefitem setkání je početnost partnerů a relevantních institucí na jednom místě. Všichni jsou srdečně zváni! Tlumočení zajištěno, Tandem proplatí cestovní náklady ve výši odpovídající 50% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Přihlášky zasílejte na e-mail: vesela@tandem.adam.cz. Více viz: http://goo.gl/cKHmUF
____________________________________________________________________________________________

Pro studenty, absolventy a mladé lidi do 30 let Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem nabízí vzdělávací příležitost v rámci hospitačního programu „Učit se navzájem„, kde mohou zájemci z oblasti volnočasové práce s mládeží vyjet až na dobu 3 měsíců do sousedního Německa, načerpat nové metodické, jazykové a další praktické zkušenosti,  získat kontakty, pracovat přímo v organizaci dle Vašeho výběru, s místními odborníky a samozřejmě poznat nové přátele, prostředí a kulturní zvyklosti. Hospitační výjezd je ze strany Tandemu významně finančně podporován, navíc nejsou potenciální účastníci vystaveni složité administrativě. Předpokladem zapojení do hospitace je komunikativní znalost německého jazyka. Více informací zde: http://goo.gl/npeCuK nebo se obracejte na kontatkní osobu: Mgr. Michaela Veselá: vesela@tandem.adam.cz či 377 634 757. Těšíme se na spolupráci.
___________________________________________________________________________________________

Tandem nabízí přímou podporu česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže pod názvem „Rozjeď to s Tandemem!„, který je určen pro subjekty z celé ČR, podporuje setkávání dětí a mládeže ve věku od 8 do 26 let, maximální výše podpory je 10 000 Kč na jeden projekt (v případě tématu: Zdravý životní styl možná dvojnásobná částka), žádosti jsou přijímány průběžně po celý rok, v rámci programu je uplatňováno pravidlo hostitelského principu a o podporu mohou žádat všechny organizace a subjekty vyvíjející mimoškolní činnost, včetně školních klubů, SRPŠ, neformálních skupin mládeže, nízkoprahových center apod. Více informací najdete zde: http://goo.gl/ZvpGcQ nebo kontaktujte: Kateřina Podaná, podana@tandem.adam.cz.

Děkujeme a těšíme se na Vaše nápady a projekty!

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality