Zajímavá přednáška na Pedagogické fakultě JU

Zajímavá přednáška na Pedagogické fakultě JU
20. 5. 2014
admin

Hlasová příprava pro učitele

Místo konání: FPE JU České Budějovice, Dukelská 9, místnost D223

Termín konání: 24.5.2014 od 8,30 do 13 hodin

Přednášející: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., MgA. Regina Szymiková

a) Hlasové poruchy specifické pro pedagogy všech stupňů škol, principy vzniku nejčastějších poruch hlasu – hlasový uzlík, polypy na hlasivkách, chyby při tvoření hlasu učitelů před kolektivem či publikem

b) Vysvětlení diagnostických a terapeutických možností moderní lékařské

péče o hlas, seznámení s moderní diagnostickou technikou a jejími možnostmi vyšetření hlasového pole a jeho význam pro tvoření zdravého mluvního hlasu

c) Základní principy hlasové hygieny

d) Interaktivní diskuse

10.00-10.30 Přestávka

a) Hlasová typologie, práce s hlasovým polem a hlasovým rozsahem (schopnosti frekvenčního a hlasového zesílení)

b) Možnosti odstranění technických chyb při tvoření hlasu

c) Nácvik dechových technik a vysvětlení nezbytnosti nádechu pomoci bráničního svalu pro nenásilné tvoření hlasu a správné vedení výdechu

d) Vysvětlení principu zesílení hlasu v rezonanci, fyzikální pojmy – rezonance a její možnosti v oblasti lidského hlasu, rezonanční cvičení, nácvik metodického a pedagogického vedení cvičení

e) Interaktivní diskuse

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/hlasova_priprava_pro_ucitele.php

 

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality