ZAHRAJTE SI NA DETEKTIVA A ROZKLÍČUJTE DŮLEŽITÝ PŘÍPAD. NEJLEPŠÍ SOUKROMÁ OČKA ZÍSKAJÍ HODNOTNÉ CENY- hra na jarní prázdniny – DDM ČB

ZAHRAJTE SI NA DETEKTIVA A ROZKLÍČUJTE DŮLEŽITÝ PŘÍPAD. NEJLEPŠÍ SOUKROMÁ OČKA ZÍSKAJÍ HODNOTNÉ CENY- hra na jarní prázdniny - DDM ČB


Na jarní prázdniny jsme si pro vás připravili detektivní hru! Jedná se alespoň o malou náhradu za zrušené jarní příměstské tábory. Více informací se dozvíte po přečtení plakátku níže. A hlavně po přihlášení…

PRAVIDLA JARNÍ PRÁZDNINOVÉ HRY – PÁTRÁNÍ PO KVÍDOVI

 1. Příběh je smyšlený a nepředstavuje žádné reálné osoby a místa.
 2. Zájemce se stane Účastníkem hry v případě, že se přihlásí (zašle své jméno a věk) na mail detektiv@ddmcb.cz.
 3. Účastníci se hry účastní zcela dobrovolně, na vlastní nebezpečí a za předpokladu dodržení vládních opatření Covid-19.
 4. Úspěšní řešitelé budou zařazeni do slosování o hlavní ceny.
 5. Odměny budou k vyzvednutí po skončení hry a následné výzvě organizátorů v DDM České Budějovice, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice.
 6. Pokud si výherci nevyzvednou cenu do 30 dnů od vyhlášení výsledků či ji odmítnou převzít, propadá vyhlašovateli hry.
 7. Účastníci (resp. jejich zákonní zástupci) svou účastí vyjadřují souhlas s těmito úplnými pravidly a také udělují výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.
 8. Princip hry:
  1. Postupujte podle pokynů detektiva a plňte zadané úkoly.
  2. Za řádně splněný úkol se považuje zaslaná správná odpověď na email detektiv@ddmcb.cz.
  3. Pokud splní alespoň první úkol, má Účastník nárok na balíček reklamních předmětů DDM Č. Budějovice, který bude stejně jako hlavní ceny k vyzvednutí v budově DDM Č. Budějovice, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice až po skončení a vyhlášení hry.
  4. Úspěšným řešitelem se stává Účastník, který splní všechny úkoly detektiva řádně a v termínu.
  5. Termín konání hry je stanoven od 15. 2. do 19. 2. 2021.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality