Youth Climate Pact Challenge

Youth Climate Pact Challenge

Dobrý deň,

chcel by som Vás informovať o možnosti ponúkanej mladej generácii zapojiť sa vlastným projektom do výzvy Youth Climate Pact Challenge, ktorá je súčasťou Európskeho klimatického paktu.

Výzva je určená pre mladých ľudí vo veku 15-30 rokov žijúcich v členských krajinách EÚ a umožňuje im pripraviť vlastný projekt zmiernenia dôsledkov klimatickej zmeny. Majú možnosť vytvoriť vlastnú pracovnú skupinu alebo pridať sa už do existujúcej. Registračný link je k dispozícii tu: https://youth-climate-pact-challenge.b2match.io/  

Registráciou získajú prístup do spoločného Community Hub, pomocou ktorého budú svoj projekt rozvíjať. Zmyslom aktivity je prepojiť mladých ľudí medzi sebou a zároveň so stakeholdermi, ktorí im pomôžu nápady realizovať.

V prílohe zasielam príklady už existujúcich nápadov (napr. EU Youth Advisory Board – oficiálny poradný orgán pre Európsku komisiu zložený z mladých ľudí. V princípe ide o vypočutie hlasu tých, ktorí budú klimatickým dôsledkom v budúcnosti čeliť).

Množstvo vytvorených projektov nie je obmedzené, časový rámec iniciatívy je nasledovný:

20/09/2021 – Deadline pre registráciu do Youth Climate Pact Challenge platformy

30/09/2021 – Vytvorenie vlastnej skupiny alebo zaradenie sa do existujúcej tematickej skupiny, vytvorenie krátkeho prezentačného videa

11/10/2021 – Prezentácia najlepších projektov viceprezidentovi Európskej komisie, pánovi Fransovi Timmermansovi

Začiatkom leta sme v spolupráci s viacerými inštitúciami v Českej republike zorganizovali úvodné podujatie k Európskemu klimatickému paktu, ktoré je možné zhliadnuť na stránkach zastúpenia Európskej Komisie v Českej republike. Link je k dispozícii tu: https://twitter.com/i/broadcasts/1gqGvoajnokJB

Veľmi rád zodpoviem na prípadné ďalšie otázky z Vašej strany. 

S pozdravom,

Martin Dolinský  Country Coordination Czech Republic – European Climate Pact  Národní koordinátor pro Českou republiku – Evropský klimatický pakt   Email: cz@euclimatepact.eu   Tel.: +421 911 220 711  Visit the European Climate Pact webpage  #EUClimatePact #MyWorldOurPlanet

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality