Worshop na téma „Zacházení s obtížnými komunikačními typy

10. 3. 2014
Katka Babická

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání se společností AgEnDa o.s. si Vás dovolují pozvat na dvoudenní worshop na téma „Zacházení s obtížnými komunikačními typy“. Tento kurz se uskuteční v rámci projektu Partnerství pro ICT – Písek (CZ.1.07/3.2.08/02.0034).

 Termíny a časy konání:       

14.3.2014        9:00 – 15:00    Zacházení s obtížnými komunikačními typy I.     

17.3.2014        9:00 – 15:00    Zacházení s obtížnými komunikačními typy II.

Místo konání:             zasedací místnost JAIP/JVTP (adresa: Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice)

Obsah kurzu:

Kurz bude zaměřen na charakteristiku obtížných komunikačních typů (v návaznosti na typy osobnosti a psychopatologické projevy). Sledovány budou zejména některé manipulativní techniky, jejich rozpoznávání a možné reakce na ně. Pozornost bude věnována rozlišení pasivní, agresivní a asertivní komunikace a možnosti (i meze) využití asertivních prvků v komunikaci. Rozvíjena bude schopnost „číst“ některé jemné projevy, které mohou naznačovat na komunikační styl autora. Pracováno bude mimo jiné s některými praktickými příklady a ukázkami.

Lektor: 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

Mgr. Jana Kouřilová

Dr. Mazehóová a Mgr. Kouřilová se zaměřují na využití arteterapie a kresebných projektivních technik při práci s lidmi (zejména na možnosti sebepoznání a osobnostního rozvoje a růstu prostřednictvím těchto metod), v rámci kurzů využívají též některé techniky neurolingvistického programování. Prostřednictvím uvedených technik se snaží vést klienty i frekventanty kurzů k odhalení a uvědomění si svého potenciálu a k jeho využití v běžném životě.

Účast na akci je bezplatná.

Registrace na www.eduport.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality