Vzdělávací konference Kick-off

31. 10. 2016
Dušan Brodský

Kick-off, vzdělávací konference pro nové i stávající členy organizace AIESEC, se uskutečnila ve dnech 21. – 23. 10. 2016 v prostorách Informačního centra pro mládež České Budějovice a Ekonomické fakulty JU. AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která pomáhá mladým lidem rozvíjet leadership, především pak za pomoci vzdělávání členů organizace a organizování mezinárodních stáží. Funguje ve více jak 120 zemích již od roku 1948. V poslední době například významně usiluje o naplnění Sustainable Development Goals s podporou OSN. Na této konferenci členové dostali stěžejní informace nejenom o samotné organizaci, ale také praktické rady a zkušenosti do profesního života, především pak sales techniky, správnou komunikaci s externími partnery, ať už v podobě firem, státních či neziskových útvarů, či si vyzkoušeli základy vytváření marketingové a reklamní kampaně. Cílem konference bylo členům ukázat a prohloubit znalosti, a také seznámit se mezi sebou.sponsors-photo

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality