Vzdělávací akce RADAMBUKu 2024

Vzdělávací akce RADAMBUKu 2024
30. 1. 2024
Tomáš Babický

Kurz instruktor, rádce oddílu č. 1 – 2024

KDY:  10. – 11. 2. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu..

VÍCE: https://www.radambuk.cz/akce/kurz-instruktor-radce-oddilu-c-1-10-11-2-2024/

Kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 1 – 2024

KDY:  17. – 18. 2. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.POPIS:  Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

VÍCE: https://www.radambuk.cz/akce/kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-c-1-2024/

Kurz instruktor plavání

KDY:  : 20.1. – 21.1. a 3.2. – 4.2.2024 – jedná se o jeden kurz (4 dny), kurz je rozdělen do 2. bloků.
KDE:  Praha

POPIS:  Semináře kurzu instruktor plavání Vám přinesou informace o metodách výuky plavání, o specifikách různých věkových skupin, o bezpečnosti při hodinách plavání. Budeme se zabývat také technikou plavání a průpravnými cviky, pro její vynikající zvládnutí. Po úspěšném absolvování dvou víkendových školeních kurzu instruktor plavání získáte osvědčení Instruktor plavání BP SPORT. Vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. Program kurzu: Současnost a historie, formy a druhy plavání, metodika výuky plavání, technika plavání, věková specifika a plavání dětí, plavecké průpravy a hry, bezpečnost v plavání.

VÍCE: https://www.kurz-instruktor.cz/nabidka-kurzu-instruktora-plavani/

Vedení dětských táborů 2024 ve spolupráci s ČRDM

KDY:  1. – 3. 3. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi. Hodinová dotace akreditovaného kurzu je 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – č. akreditace MŠMT-12924/2022-3-466. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Vedení dětských táborů bez omezení platnosti. Věk účastníků 18 let.

VÍCE: https://www.radambuk.cz/akce/vedeni-detskych-taboru-1-3-3-2024-crdm/

Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 2024

KDY:  8. 3. 2024
KDE: 
Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Účastníci školení získají osvědčení o absolvování školení a osnovu školení pro své zaměstnance, vedoucí ve spolku, lektor zodpoví Vaše dotazy týkající se BOZP a PO Vašich kluboven, táborových základen, táborů, nemovitostí…..

VÍCE: https://www.radambuk.cz/akce/skoleni-vedoucich-zamestnancu-spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni-ochrane-8-3-2024/

Zdravověda na tábory 2024

KDY:  12. 4. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Připravili jsme pro vás praktický seminář z oblasti zdravovědy. Pod vedením lektorek první pomoci získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti, které můžete využít na táborech, výletech nebo výpravách s dětmi a mládeží. Lektorky mají dlouholeté zkušenosti z táborů a dětských kolektivů, kde působí jako zdravotnice a vedoucí.

Seminář je vhodný pro instruktory, vedoucí dětských kolektivů, vedoucí na pobytových a příměstských táborech ve věku od 15 let. Úraz se může stát kdekoliv a kdykoliv.

Legislativa neukládá povinnost mít proškoleného zdravotníka zotavovacích akcí (akreditovaný kurz MŠMT) na příměstském táboře nebo ostatní akci pro děti, ale právě proto je důležité mít na akci proškolené vedoucí v laické první pomoci.

(Ostatní akce pro děti není upravena Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Povinnosti pořadatele vyplývají v tomto případě z jeho odpovědnosti za dítě, kterou převezme v okamžiku, kdy je mu dítě svěřeno, je samozřejmě odpovědný za zdraví dítěte.)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s názvem „Zdravověda na tábory“.

VÍCE: https://www.radambuk.cz/akce/seminar-zdravoveda-na-tabory-12-4-2024/

Zdravotník zotavovacích akcí 2024

KDY:  17. – 19. 5. a 24. – 26. 5. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin.

Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemcistarší 16 let,kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace.
VÍCE:
https://www.radambuk.cz/akce/zdravotnik-zotavovacich-akci-2024/

Kurz instruktor, rádce oddílu č. 2- 2024

KDY:  8. – 9. 6. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu..
VÍCE:
https://www.radambuk.cz/akce/kurz-instruktor-radce-oddila-c-2-8-9-6-2024/

Opakovací zdravotník zotavovacích akcí 2024

KDY:  15. 6. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 10 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.

VÍCE: https://www.radambuk.cz/akce/opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2024/

Kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 – 2024

KDY:  15. – 16. 6. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.

POPIS:  Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

VÍCE: https://www.radambuk.cz/akce/vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-15-16-6-2024/

Vedení dětských táborů č. 2 -2024 ve spolupráci s ČRDM

KDY:  31.5. – 2. 6. 2024
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání a vedení dětských táborů (s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky), kdy absolvent dokáže získané poznatky a dovednosti cíleně aplikovat v praxi. Hodinová dotace akreditovaného kurzu je 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – č. akreditace MŠMT-12924/2022-3-466. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Vedení dětských táborů bez omezení platnosti. Věk účastníků 18 let.

https://www.radambuk.cz/akce/vedeni-detskych-taboru-c-2-31-5-2-6-2024-crdm/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality