Výzva školám. Školy, nevyhazujte staré věci pro nové!

Výzva školám. Školy, nevyhazujte staré věci pro nové!
16. 10. 2019
Dušan Brodský

Školy, nevyhazujte staré věci pro nové! Co se nehodí, schovat neškodí.
Pomozte zachránit vzpomínky a zkušenosti minulých generací.

Stará škola na Bambiriádě 2013 - děti si mohly vyzkoušet, jak to chodilo za jejich praprarodičů (foto Michala K. Rocmanová)
Staré školní pomůcky sbírá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského  (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského systematicky shromažďuje písemné dokumenty, tištěné dokumenty, fotografický materiál a trojrozměrné artefakty, které dokumentují historii a vývoj českého školství od středověku až po současnost.

Mnohé z těchto pro budoucí generace cenných artefaktů bohužel leží zaprášené na půdách a ve skříních.

Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste NPMK předali:

Staré školní pomůcky sbírá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského  (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

• Almanachy a publikace o historii školy
• Historické i současné fotografie ze školních prostředí (tabla, fotografie tříd a učitelských sborů, momentky z vyučování aj.)
• Fotografie významných historických událostí ve školách
• Výroční zprávy škol
• Učební pomůcky (školní obrazy, mapy, demonstrační pomůcky aj.)
• Učebnice (i současné)
• Školní nábytek (až do současnosti)
• Jakékoliv další předměty, které souvisejí s dějinami školství (aktovky, penály, pera, pravítka atd.)
• Vysvědčení (starší i současná)
• Uvítáme informaci škol o likvidaci pomůcek z odborných kabinetů, které rádi převezmeme do muzejních sbírek.

Staré školní pomůcky sbírá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

Pokud nechcete tyto předměty muzeu přímo darovat, uvítáme i jejich kvalitní digitální fotografie.

Sbírky NPMK jsou prezentovány na výstavách v České republice i v zahraničí. NPMK se snaží zajistit co největší zastoupení regionálního školství.

Pokud můžete nabídnout některé artefakty dokumentující dějiny pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti, které ocení generace současná i budoucí, budeme potěšeni. Způsob a podmínky předání lze vždy dohodnout.

Děkujeme Vám.

Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Šustová, sustova@npmk.cz

Stará škola na Bambiriádě 2013 - děti si mohly vyzkoušet, jak to chodilo za jejich praprarodičů (foto Michala K. Rocmanová)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Valdštejnská 20,
118 00 Praha 1,
Tel. 257 533 455,
E-mail pedagog@npmk.cz

zdroj: www.npmk.cz/pro-skoly

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality