Výstavy: Listopad 1989 v pražských ulicích a Praha 1989 – cesta ke svobodě

Výstavy: Listopad 1989 v pražských ulicích a Praha 1989 – cesta ke svobodě
3. 10. 2019
Dušan Brodský

U příležitosti 30. výročí listopadových a prosincových událostí roku 1989 pořádá Muzeum hlavního města Prahy dvě výstavy, které návštěvníkům přiblíží přelomové události naší novodobé historie.

Muzeum hlavního města Prahy: Demonstranti s portréty Václava Havla k podpoře jeho zvolení prezidentem, foto Pavel Hroch

Listopad 1989 v pražských ulicích
25. 9. 2019 – 26. 4. 2020
Autoři: Mgr. Tomáš Dvořák, Mgr. Renáta Kalašová

Výstava představuje prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 v Praze. Přibližuje návštěvníkům hlavní události a jejich aktéry, kteří byli tomuto dějinnému okamžiku přítomni a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického systému, jemuž před třiceti lety dominovala Komunistická strana Československa. Ve zkratce ale provází i desetiletími předcházejícími.

Začátek je věnován událostem října a listopadu 1939. Dobové fotografie připomínají mohutné demonstrace proti německé okupaci 28. října 1939 v pražských ulicích, pohřeb studenta lékařství Jana Opletala 15. 11. 1939 a následné uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939. Právě kvůli nacistické represi vůči českým studentům (a zejména pražským vysokoškolákům) byl 17. listopad ustanoven jako Mezinárodní den studentstva.

Padesát let poté, 17. listopadu 1989, vyšli studenti pražských vysokých škol do ulic, aby si připomněli výročí nacistické represe a zároveň demonstrovali za změnu režimu, který se nejen jim z mnoha důvodů protivil. Oprávněně ho vnímali jako neudržitelný.

Díky fotografiím z průvodů studentů z Albertova na Národní třídu, demonstrací z následujících dnů, dokumentaci studentské stávky i vzniku Občanského fóra a rovněž díky dobovým plakátům (často rukodělným originálům) si návštěvník udělá obraz o dění v Praze před třiceti lety.

Architektonické řešení výstavy přináší navíc „průhled“ československými dějinami ve druhé polovině 20. století. Iluzivní náznaky s využitím velkoformátových fotografií připomínají opakované potýkání se s totalitami, proměnu osvoboditelů v okupanty i normalizační každodennost v podobě všudypřítomných podchozích lešení proti padající omítce. Závěr zdánlivého historického bezčasí ignorujícího mezinárodní realitu představuje náraz na hradbu štítů pohotovostního pluku VB na Národní třídě a přechod návštěvníka doprostřed nejmohutnějších demonstrací na Letenské plání 25. a 26. 11. 1989. Jejich podmanivou atmosféru navozuje panoramatická kruhová fotografie.

Vedle celkového vhledu do časů listopadu 1989 získá návštěvník výstavy povědomí i o řadě detailů. Kupříkladu prostřednictvím zvětšených dobových plánů Prahy s vyznačením klíčových míst studentského pochodu i následujícího dění ve dnech sametové revoluce. Výrazným fenoménem výstavy jsou také ukázky tehdejšího zpravodajství – domácího i zahraničního.

Součástí výstavy jsou i snímky z osobních sbírek Pražanů, kteří reagovali na nedávnou výzvu muzejních pracovníků, aby se podělili o svou dokumentaci vzrušeného dění v metropoli před třemi desítkami let.

Vedle dvojrozměrných exponátů jsou na výstavě zastoupeny předměty spojené se zásadní činností listopadového převratu – šíření objektivních informací. Na výstavě je prezentována i nová akvizice Muzea hl. m. Prahy, a to Sítotisková přenosná souprava „Greif“, používaná k tisku letáků.

Odkaz na stránky výstavy.


Muzeum hlavního města Prahy: Letenská pláň, 25. listopadu 1989, foto Jan Šilpoch, tisk, vydala Agentura Radost

Praha 1989 – cesta ke svobodě
25. 9. 2019 – 29. 12. 2019
Autorka: Mgr. Renáta Kalašová

Venkovní panelová výstava pod názvem Praha 1989 – cesta ke svobodě představuje veřejnosti osudové okamžiky naší novodobé historie, které se odehrály v hlavním městě a předznamenaly blížící se konec komunistického režimu v Československu.

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravilo Muzeum hl. m. Prahy před hlavní budovou muzea na Florenci panelovou výstavu pod názvem Praha 1989 – cesta ke svobodě. Výstava připomíná hlavní události tohoto přelomového roku, které jsou neodmyslitelně spojeny nejen s Prahou, ale svým významem zasáhly do života převážné části obyvatel tehdejšího Československa.

Annus mirabilis – rok zázraků, jak bývá toto přelomové období evropských dějin často nazýváno, byl jednoznačně předznamenán vývojem politických událostí v Sovětském svazu, resp. nástupem Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS v roce 1985. Uvolnila se tak cesta nevyhnutelných reforem, které mimo jiné vedly k pádu komunistických režimů v celém východním bloku. Politická garnitura v komunistickém Československu, nastoupivší k moci po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, se zaklínala hesly o nutnosti přestavby a demokratizace společnosti. Ve skutečnosti však k žádným zásadním změnám nedocházelo. Opoziční skupiny byly pronásledovány, lidé pro své přesvědčení zavíráni do vězení, prakticky neexistovala svoboda slova, vyznání ani projevu, hromadné sdělovací prostředky plnily funkci stranického informačního a propagačního média, ústavou zakotvená vedoucí úloha strany prostupovala všemi sférami politického i společenského života.

Výstava chronologicky představuje prostřednictvím fotografií a letáků ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, Libri prohibiti a ČTK výběr z hlavních události celého roku 1989 od lednového Palachova týdne až po prosincové zvolení disidenta a dramatika Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky. Návštěvníci se mohou seznámit s působením a činností nezávislých občanských iniciativ, s peticí Několik vět i s dalšími veřejnými protesty, pořádanými u příležitosti významných dějinných výročí, které předcházely studentské demonstraci dne 17. listopadu a následně sametové revoluci.
Samostatný panel je věnován exodu občanů Německé demokratické republiky za svobodou přes pražskou ambasádu Německé spolkové republiky v září a říjnu 1989.
Další událostí, která významně předznamenala atmosféru revolučních dnů, bylo svatořečení Anežky České, princezny z rodu Přemyslovců, provázené legendou, „že v Čechách nastane mír, pokoj a blahobyt, až bude Anežka prohlášena za svatou“. Oslava její kanonizace se podivuhodně propojila s očekávanou změnou poměrů. Slavilo se tehdy nejen svatořečení, ale též naděje na návrat svobody a demokracie do našich zemí.

zdroj, autor: Muzeum Hlavního města Prahy

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality