Výstava Ze života dětí s SMA (spinální svalové atrofie)

Výstava Ze života dětí s SMA (spinální svalové atrofie)
28. 1. 2015
admin

Vážení a milí příznivci aktivit pro děti s nevyléčitelným progresívním neuromuskulárním onemocněním Spinální svalové atrofie,

srdečně Vás zveme na zahájení výstavy v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v pondělí  9.2.2015 v 15.hod –   Ze života dětí s SMA a doprovodnou akci –  ve čtvrtek 19.2.2015 ve 14.hod –  přednášku k tématu Kvality života dětí s tímto závažných onemocněním – se zaměřením na  doprovázení v rané péči, pedagogickou inkluzi, sociální práci s rodinou dítěte s postižením a  inkluzívní  začleňování do majoritní společnosti.

Výstava Ze života dětí s SMA – spinální svalové atrofie

Výstava velkoformátových fotografií o dětech s postižením SMA má za cíl upozornit veřejnost na to, že dosavadní česká legislativa zaostává za vědeckými výzkumy, které jasně prokazují nezbytnou nutnost změny postoje k těmto nemocným, na němž je závislý další osud postiženého. Tato výstava měla velký úspěch v Poslanecké sněmovně PČR již v roce 2012. Vernisáž tehdy zahájila Helena Langšádlová slovy, v nichž vyjádřila podporu rodičům, ale i subjektům, usnadňujícím život postiženým dětem, na nichž jsou plně závislí: „Raná péče je obecně mimořádné důležitou službou pro rodiče i děti, které přijdou na svět s nějakým handicapem. Raná péče pro dětí s míšní svalovou atrofií má však ještě hlubší význam. Přináší podporu, poradenství, praktickou pomoc, ale i možnost vzájemného sdílení do rodin, které se musí vyrovnat s výjimečně těžkou situací. Pomáhá těmto rodinám co nejlépe prožít každý okamžik společného života.   Pomoc rodičům začíná již v ordinaci neurologa, od kterého se rodiče dozvídají zdrcující diagnózu svého dítěte, s níž souvisí naprostá změna stylu dosavadního života.

Sdružení poskytuje psychosociální pomoc, kompenzační pomůcky, ranou péči rodinách, krátkodobé odlehčení rodičům, rodičovské skupiny, semináře a informace o nejnovějších trendech výzkumu nemoci včetně vydávání odborných informačních materiálů.

Spinální svalová atrofie (Spinal Muscular Atrophy – SMA) je onemocnění motoneuronu, tj. onemocnění neuronů, které odpovídají za vědomé pohyby svalů, jako např. běhání, pohyby hlavy a polykání

http://www.dumrodin.cz/spinalni-muskularni-atrofie.html

www.curesma.org

www.treat-nmd.org

Mgr. Helena Kočová, Ph.D.

konzultantka rané péče u dětí s nervosvalovými onemocněními
/Spinální muskulární atrofie – SMA a svalové dystrofie Duchenne/Becker/
Žižkova 1
370 01  České Budějovice

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality