Vyšel další díl publikace Školka hrou

Vyšel další díl publikace Školka hrou
24. 11. 2015
admin

Školka hrou Podzim - EDULabOdborná metodická příručka Školka hrou PODZIM navazuje na předchozí publikaciŠkolka hrou LÉTO a rozšiřuje tak edici Školka hrou pro předškolní vzdělávání. Přináší další řadu nových didaktických postupů a námětů, jak obohatit aktivity v mateřských školách, a to jak při skupinové práci, tak s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí. A rozšiřuje paletu pedagogických nástrojů o aktivity na téma podzim.

Také nový díl metodiky Školka hrou PODZIM byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Obsahuje množství podnětů k činnostem  inspirovaným nejnovějšími požadavky, zkušenostmi a trendy v předškolním vzdělávání. Nabízí netradiční náměty, ve kterých je možné v rámci „digitálních koutků“ efektivně využít obsah interaktivních titulů pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku v přírodě.

Na metodické příručce Školka hrou oceňují učitelky přehlednost, ucelenost, promyšlenost, smysluplnost, propracovanost, netradiční náměty a širokou škálu digitálních edukačních námětů. Publikace nás oslovuje také tím, že nabízí prolínání nových metod předškolního vzdělávání s již osvědčenými metodami, konstatovala Zdeňka Králová, ředitelka MŠ v Hněvkovského ulici v Brně. Líbí se mi rozpracování do témat, již vybrané cíle, očekávané výstupy, barevně odlišené oblasti vzdělávání. Učitelkám nabízí mnoho nových nápadů pro práci ve skupinách v digitálních koutcích a možnost vlastních příprav, popsala pozitiva metodiky Blanka Nešporová, ředitelka MŠ Hustopeče ve Školní ulici a její kolegyně učitelka Jana Vykydalová doplnila: Myslím si, že používání této knihy, společně s interaktivním obsahem, je jak pro děti, tak pro mě obohacením.“ „A právě propojenost témat prostřednictvím kódového systému s materiály na vzdělávacím portálu eKabinet.cz, kdy nemusím vyhledávat materiály, ale jen vyhledám kód, je pro nás velkým ulehčením a zrychlením práce,“dodala Šárka Rummelová, učitelka MŠ Sbíhavá v Praze.

Publikace nabízí také náměty pro individualizované činnosti s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, s nadanými dětmi a pro domácí přípravu s rodiči. „Velkou inspiraci najdou učitelé v oblasti tvořivých činností jak výtvarných, tak i hudebních. Unikátní kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem, jednoduše zpřístupňuje práci s tímto obsahem i technicky méně zdatným pedagogům. Práce s metodikou je pro mnohé z nich impulzem k rozšiřování digitální gramotnosti,“ vysvětlila Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

„Učitelé mateřských škol vedou děti cestou poznávání, objevování, zkoumání. Zdařilé a pro předškolní pedagogy inspirativní jsou návrhy a náměty na propojování vzdělávacích činností s potenciálem digitálních a komunikačních technologií v mateřské škole. Jednou z možností se jeví i Digitální koutek jako součást vzdělávací nabídky publikace Školka hrou. Základem digitálního koutku je interaktivní tabule nebo počítač, kde si pedagog má možnost připravit výchozí materiály,“uvedla doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. z Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, která je odbornou recenzentkou publikace.

Práce s interaktivní tabulí a nenásilné začlenění digitálního edukačního obsahu do běžných denních aktivit v mateřských školách napomáhá mimo jiné plynulému přechodu dětí do základní školy, kde se s těmito aktivitami setkávají velmi brzy. „Ale nejpřesvědčivějším argumentem, proč tyto formy práce do předškolního vzdělávání zařazovat, jsou nadšené reakce dětí na tyto činnosti,“ řekla Miluše Vondráková.

V rámci projektu Školka hrou funguje v České republice již sedm Metodických center pro předškolní vzdělávání a to v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích a Hustopečích. Jejich hlavní činností jsou metodické dny, semináře, školení a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. Další metodická centra budou otevřena v průběhu tohoto školního roku.

O projektu Školka hrou

Hlavním cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická a didaktická podpora učitelům mateřských škol v České republice v podobě odborných publikací, školení, seminářů a konferencí. Jedním z cílů je vytvoření Metodických center pro předškolní vzdělávání ve všech krajích, která zajistí podporu pro ostatní školy v regionu. V rámci projektu vznikají odborné metodické příručky pro učitele mateřských škol s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod, zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pro učitele mateřských škol organizujeme metodické dny a semináře v centru moderních vzdělávacích technologií EDULAB a v Metodických centrech pro předškolní vzdělávání. Místa a termíny naleznete na www.akademie.edulabcr.cz. Více informací o projektu naleznete nawww.eskolkahrou.cz.

 

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř | EDULAB

EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky ve školách. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

Zdroj

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality