Vyjádření ministerstva školství k situaci na UJAK

Vyjádření ministerstva školství k situaci na UJAK
24. 9. 2015
Dušan Brodský
Akreditační komise České republiky informovala po svém zasedání dne 16. 9. o vydání nesouhlasného stanoviska k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského o prodloužení akreditace studijních oborů Speciální pedagogika – učitelství a Speciální pedagogika na dostudování. Akreditace obou studijních oborů tak končí 30. září 2015, MŠMT ji podle zákona o vysokých školách nemůže z vlastní iniciativy prodloužit.

Podle zákona o vysokých školách nese plnou odpovědnost za zajištění dostudování svých studentů v oborech, kterým skončila akreditace, sama vysoká škola, tedy Univerzita Jana Amose Komenského. Zákon jasně stanoví, že vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole.

Přestože je zajištění dostudování studentů povinností UJAK, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy chápe obtížnou situaci stávajících studentů v obou oborech. Ministryně proto iniciovala setkání jak s vedením UJAK, tak s děkany pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Ministerstvo školství bude koordinovat kroky k umožnění dostudování studentů oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – učitelství, kteří si tímto studiem doplňují potřebnou pedagogickou kvalifikaci. Ministryně se dohodla s děkany pedagogických fakult na vypsání přijímacích řízení, do nichž se studenti UJAK mohou přihlásit a po splnění podmínek přijímacího řízení dostudovat na jiných vysokých školách. Cílem této mimořádné aktivity MŠMT je umožnit dostudování co nejvyššího počtu současných studentů UJAK v těchto dvou oborech. Harmonogram přijímacích řízení bude zveřejněn do 30. září na webových stránkách ministerstva.

Zdroj: NICM

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality