Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

Ve dnech 23. a 24. září proběhnou volby do zastupitelstev obcí a v jihočeském kraji pro volební obvody Tábor a Český Krumlov i volby do 1/3 senátu.

Zvažujete zda se zúčastnit nebo si nevíte rady zhlédněte sérii krátkých videí vytvořených Ministerstvem vnitra, která vás provedou danou problematikou.

Kdo může volit?

  • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Kde mohu volit?

Pro volby do zastupitelstev obcí mohu hlasovat pouze v rámci svého volebního okresu. Popřípadě ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Pro volby do senátu platí to samé pouze s tím, že mohu požádat o vystavení „Voličského průkazu“, který mi umožňuje volit i mimo můj volební okrsek.

Jak a do kdy žádat o voličský průkaz

Podáním žádosti v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 16. září 2022

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Pro více informací navštivte stránky ministerstva vnitra na:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality