Co znamená digitální gramotnost?

Co znamená digitální gramotnost?

Digitální gramotnost představuje soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Digitální gramotnost – prezentace

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality