Vláda schválila Akční plán pro oblast nelegálních drog

Vláda schválila Akční plán pro oblast nelegálních drog
29. 6. 2016
Karolína Brodská

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek schválila vláda. Plán si klade za cíl mimo jiné snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi a mladistvými, zaměřit se na vysokou míru užívání pervitinu či konopí a zajistit dostatečné financování adiktologické péče.

Schválením již prošly v uplynulém roce akční plány v oblasti omezení škod působených alkoholem, v oblasti kontroly tabáku a v oblasti hazardního hraní.

„Hlavní myšlenkou akčních plánů je propojit problematiku závislostí a především rozpohybovat státní správu, respektive pokud možno všechny klíčové hráče,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s tím, že na závislosti se nedá nahlížet odděleně.

Akční plán pro oblast nelegálních návykových látek je čtvrtým akčním plánem. Navazuje na akční plán na období 2013-2015, který byl v době svého vzniku jediným akčním plánem a který se převážně věnoval oblasti nelegálních návykových látek. Akční plán reaguje na aktuální situaci a přizpůsobuje aktivity tak, aby se podařilo dosáhnout cílů Národní strategie 2010–2018.

Priority stanovené akčním plánem:

–    Snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi a mládeží.

–    Snížit míru a rizikovost užívání drog a soustředit pozornost na vysokou míru užívání konopí a užívání návykových látek v prostředí noční zábavy.

–    Zaměřit se na vysokou míru problémového užívání pervitinu (metamfetaminu) a opiátů.

–    Zvýšit místní, časovou a finanční dostupnost specializované adiktologické péče.

–    Zavést nový systém hodnocení dostupnosti a podpory adiktologických služeb.

–    Zlepšit koordinaci protidrogové politiky a koordinaci jejího financování.

Finanční zajištění realizace aktivit akčního plánu se odhaduje na 146,16 mil. Kč v r. 2016, 188,39 mil. Kč v r. 2017 a 209,56 mil. Kč v r. 2018. Kromě finančních prostředků na realizaci akčního plánu je nezbytné také zajištění finančních prostředků potřebných na udržení současného stavu sítě služeb, která je financována ze státního a samosprávných rozpočtů. „Jsem rád, že vláda vzala na vědomí předložený akční plán, nicméně finanční prostředky na jeho realizaci i realizaci ostatních akčních plánů v plné výši nám stále schází. Přál bych si, aby se to, co je nyní na papíře, skutečně přeneslo do praxe,“ uzavírá k plánům Vobořil.

Akční plány vznikly ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, pod přímým dohledem premiéra a jsou součástí Národní strategie protidrogové politiky na období 2015−2018 a Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020.

Vložila: bb, červen 2016

Zdroj: NICM

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality