V práci a vědění jest naše spasení – 150 let Gymnázia J. V. Jirsíka

7. 9. 2018
Dušan Brodský

Před 150 lety se zrodilo v Českých Budějovicích z iniciativy vlastenecky působícího biskupa Jana Valeriána Jirsíka české gymnázium, které odstartovalo novou epochu českého národního školství ve městě ovládaném politicky a hospodářsky německým etnikem. „U příležitosti tohoto jubilea připravilo Jihočeské muzeum výstavu, která má dokumentovat nejen historii tohoto ústavu v období od roku 1868 až do počátku 90. let 20. století, ale poukázat rovněž na osobnost jejího zakladatele, a v neposlední řadě i na profesory a studenty spjaté se školou ve sledované historické etapě,“ říká garant výstavy Mgr. Leoš Nikrmajer.

Prezentované exponáty, dokumenty a fotografie pocházejí nejen ze sbírek Jihočeského muzea, ale byly zapůjčeny i partnerskými institucemi a rovněž soukromými osobami, především pak bývalými absolventy nebo profesory Gymnázia J. V. Jirsíka. Právě bez těchto ochotných zapůjčitelů, z nichž mnozí prožili nejkrásnější studentská či učitelská léta na tomto ústavu, by se oslavy jeho kulatého jubilea nemohly plnohodnotně uskutečnit. Výstavu, jejíž název se vztahuje k nápisu (citátu) na fasádě budovy, v níž Jirsíkovo gymnázium sídlí již od roku 1903, lze navštívit v Jihočeském muzeu od 12. září 2018 do 13. ledna 2019.

Kompletní informace naleznete na webu ZDE. Odkaz na Facebook událost ZDE.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality