Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR

Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo novou elektronickou příručku. Brožura „Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice“ souhrnně a přehledně čtenáře seznamuje s problematikou uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace.

V brožuře naleznete informace o:

A)        Uznávání zahraničního základního, středního a vyššího odborného vzdělání

B)        Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

C)        Uznání zahraničního studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely

D)        Uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti

Je určena držitelům/držitelkám zahraničních dokladů o dosažení vzdělání, resp. dokladů o kvalifikaci, stejně jako studujícím v zahraničních školách.

Brožura dále obsahuje informace, u kterého úřadu se žádost podává, kontaktní údaje a další užitečné odkazy na podrobné informace o problematice.

Příručku ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: Brožura Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice

Zdroj: www.msmt.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality