Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely
8. 2. 2016
admin
V textu naleznte informace a dokumenty vztahující se k posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a rovněž postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze:

1)       Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi.

2)       Studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňujena území cizího státu.

3)       Studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek  ENIC-NARIC.

Za studium nelze uznat:

a)      Jazykové kurzy

b)      Přípravné kurzy

c)       E-learningové kurzy

d)      Studium na neakreditované vysoké škole.  

* Dále se také neuznává studium na pobočkách zahraničních vysokých škol na území České republiky.

Způsob podání a náležitosti žádosti: Žádost lze podat osobně v úředních hodinách na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vysokých škol (30), Karmelitská 7, 118 12, Praha 1. K žádosti je nutné doložit: Vyplněný a podepsaný formulář, aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s přesným datem zahájení studia a případně plnou moc. Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Volmutová, email: lucie.volmutova@msmt.cz.

Soubor ke stažení: Formulář žádosti. Formulář je možné vyplnit i elektronickyzde.

Vzor plné moci: plna_moc.docxZDE

Žadatelé, kteří potřebují doložit dokument na ČSSZ o tom, že byli ke studiu vysláni před rokem 1989, naleznou potřebné informace na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura), která požadovaný dokument vystavuje. Nejprve je nutné požádat o vystavení dokumentu o vyslání a následně podat žádost o vydání rozhodnutí na MŠMT.

Další informace neleznete také na: www.dzs.cz.

 

ZDROJ

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality