Uspořádej dobročinnou akci a program Pomáhej tě podpoří!

Uspořádej dobročinnou akci a program Pomáhej tě podpoří!
1. 9. 2015
Katka Babická

Víte o někom ve svém okolí, kdo potřebuje pomoc?  Máte zajímavý nápad, jak získat peníze pro dobrou věc? Nadace VIA tě podpoří!

ČSOB a Nadace VIA vyhlašují 3. ročník programu Pomáhej zaměřeného na rozvoj filantropie a dobročinných aktivit dětí a mládeže.

Cílem programu Pomáhej je podpořit neformální skupiny odvážných a kreativních dětí a mladých lidí, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc.

Kdo může žádat o podporu?

Hlásit se mohou skupiny dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které pro svůj projekt získají dospělého garanta – například z řad rodičů, učitelů, pracovníků školy, domu dětí a mládeže, zájmového kroužku, nízkoprahového klubu, skautského oddílu apod. Garantem může být i kterýkoli člen skupiny starší 18 let.

Co a koho lze prostřednictvím programu podpořit?

  • Náplní projektů mohou být různé typy benefičních akcí, například benefiční běhy, sportovní zápasy, bazary, aukce, divadelní představení, koncerty, tomboly, prodejní výstavy či besídky.
  • příjemcem sbíraných darů mohou být české nevládní neziskové organizace, charity a diakonie, příspěvkové organizace a fyzické osoby v obtížné životní situaci žijící na území České republiky.

Co můžete získat?

  • příspěvek na realizaci benefiční akce 2 500 korun;
  • navýšení získaných darů v poměru 1:1 až do výše 15 000 korun;
  • další finanční bonus, pokud vyberete 30 000 korun a více;
  • bezplatnou účast na dvou interaktivních seminářích zaměřených na participativní vedení projektů, fundraising a sdílení zkušeností.

 

Více informací o programu, možnostech konzultace záměrů a pražském semináři pro zájemce o účast v programu naleznete v tomto ODKAZU.

 

Zdroj: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality