Třináctý ročník Dětského činu roku právě odstartoval

Třináctý ročník Dětského činu roku právě odstartoval
25. 4. 2017
Kamila Matějková

Dobré skutky se dějí a je třeba, aby se o nich vědělo. Dobrosrdečnost, ochotu nezištně pomoci a podpořit své blízké a přátele oceňuje projekt Dětský čin roku již 13. rokem.

Více najdete v článku:
http://www.detskycinroku.cz/tiskove-zpravy/trinacty-rocnik-detskeho-cinu-roku-prave-odstartoval-79

Dětský čin roku mapuje, kolik statečných činů navzdory svému nízkému věku děti vykonaly, a také děti nabádá, aby o svých skutcích mluvily, a tím posílily jejich hodnotu. Každý takový čin totiž dokazuje, jak jsou dobro a lidskost v životě důležité a nezbytné. Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, osmiletých gymnázií a speciálních základních škol z celé ČR, kteří vykonali nějaký pozoruhodný dobrý skutek, byť by šlo o zdánlivou maličkost, nebo si všimli dobrého skutku svého kamaráda.

Od dnešního dne mohou děti přihlásit soutěžní příběhy o dobrých skutcích do některé ze sedmi kategorií, a to on-line, osobně na některé z partnerských akcí nebo je zaslat poštou, a to až do 30. září 2017. Autoři vítězných příběhů budou odměněni nejen nevšedním zážitkem při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze, ale také věcnými dárky od partnerů projektu a šekem v hodnotě 10 000 Kč pro svou školu na nákup školních pomůcek.

Dobrosrdečnost, ochotu nezištně pomoci a podpořit své blízké a přátele oceňuje projekt Dětský čin roku již od roku 2004. Jeho hlavním organizátorem je společnost Whirlpool ČR. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Magistrát hl. m. Prahy.

#dobrycin #detskycinroku

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality