Tip na výlet: Motýlárium ve Voticích

Prázdniny v plném proudu, ale vy máte jen volný víkend a nevíte, kam s dětmi na výlet? Zkuste Motýlárium.

Tip na výlet: Motýlárium ve Voticích

Skleníky bývalého zahradnictví více než čtvrt století čekaly na nápad. Ten se zrodil z kraje roku 2015 – udělat z opuštěných skleníků motýlárium. Ne ale motýlárium ledajaké!

Motýli potřebují naši ochranu
Motýlárium je věnováno pouze našim druhům motýlů. Ačkoli se jedná o líbivou skupinu hmyzu, která se těší u lidí velké oblibě, prozatím se nepodařilo zpomalit rychlé tempo, kterým motýli z naší přírody ubývají. Hlavními důvody jsou zalesňování a samovolné zarůstání stepí a mokřadů, převod lesů na stinné stejnověké monokultury, intenzivní zemědělství probíhající v obrovských plochách, včetně plošného kosení luk v jednotný termín, chemizace a přehnojení krajiny nebo ústup přechodových biotopů a rozptýlené zeleně.

Hlavním cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin a živočichů, ale i nás samotných.

V budově přiléhajícího ekocentra si můžete prohlédnout unikátní výstavu motýlích fotografií Marka Vojtíška, ve vitrínách pak zapůjčené sbírky motýlů z českých muzeí a od entomologů. Venkovní prostory seznámí milovníky přírody s volně žijícími živočichy zejména z ptačí říše, prohlídka je vždy obohacena o výklad zkušeného lektora. Zatímco dospělí návštěvníci ocení příjemné posezení ve stínu korun stromů s vůní přilehlé bylinkové zahrádky, děti potěší i poučí zajímavé hrací interaktivní prvky.
Mezi hlavní poslání motýlária patří například:
• Poukázat na zranitelnost motýlů v současné krajině
• Vyzdvihnout hlavní problémy, kvůli kterým motýli z naší přírody mizí
• Ukázat jak se o tyto biotopy má pečovat tak, aby v nich motýli prosperovali
• Vysvětlit jak motýli žijí a co ke svému vývoji potřebují
• Přesvědčit, že tyto nádherné tvory potřebujeme
• Ukázat, jak vy sami můžete motýlům pomoci

Bezmála 25 dlouhých let čekaly skleníky ve Voticích na své využití, chátraly a zarůstaly. Nápad udělat v nich motýlárium vznikl na sklonku roku 2014 v Ochraně fauny ČR. V roce 2015 byly zahájeny přípravné práce spočívající ve vyklizení prostor skleníků od náletových dřevin, likvidace rozbitých skel, vyřezávání rezavých trubek od rozvodu topení a vody. Zub času se na stavbě podepsal, ale základní konstrukce skleníků jsou pro záměr motýlária optimální.


Ochrana fauny ČR má pobočky v Táboře, Hrachově a ve Voticích

Adresa: Motýlárium, Zámecká ul. 810, Votice 259 01

Otevírací doba v době letních prázdnin:
pondělí- pátek: 9:00-17:00;
sobota, neděle, svátky: 10:00-17:00.
Návštěva motýlária je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro školy, školky nebo tábory. Skupiny 10 a více osob je nutné předem objednat na tel. čísle 603 549 125.

www.motylarium.cz

K výletu pro tábory i rodiny s dětmi se hodí také Centrum Ochrany fauny ČR na Hrachově u Sedlčan. Zde je k vidění expozice trvale hendikepovaných živočichů, akvária se sladkovodními rybami a také každý měsíc jiná výstava. Exkurze v záchranné stanici i v motýláriu se dá doplnit naučnou stezkou nebo výukovým programem s různou tématikou.
Kontakty:
Centrum Ochrany fauny ČR, Hrachov u Sedlčan 13, Krásná Hora nad Vltavou 262 56

tel: 603 549 125, info@ochranafauny.cz

Ekoporadna Ochrany fauny ČR funguje v Táboře, Farského 887, Tábor 390 02.

www.ochranafauny.cz

#tipnavylet #napad

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality