Technické vzdělávání dětí a mládeže – konference 9.11.2017

Konference Technické vzdělávání dětí a mládeže

Česká republika je v rámci Evropské unie zemí s největším podílem průmyslové výroby na obyvatele, ale zájem o technické vzdělávání je nedostatečný. Nové technologie dnes určují životní styl, životní úroveň i konkurenceschopnost státu, a právě proto začínáme pociťovat nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Čtvrtá průmyslová revoluce způsobí, že 65 % současných absolventů škol se bude muset rekvalifikovat, protože požadavky automatizace a robotizace před jednotlivé firmy staví nutnost adaptace na úplně nové formy práce a přístupu.

Jaký bude nový postoj českého školství k technickému vzdělávání? Udrží školy své technické vybavení na takové úrovni, aby studenti vyrůstali v podmínkách korespondujících s rychle se měnící praxí? Jak vzbudit v dětech zájem o technické obory? Na to se pokusí odpovědět odborníci z oblasti státní zprávy, vzdělávacích institucí a firem, které příjímají absolventy škol do praxe.

program

 • 9.00-9.30
  příchod hostů
 • 9.30-9.35
  Jan Bartošek / Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  Úvod konference
 • 9.35-10.00
  Hana Šímová / Krajský úřad Jihočeského kraje
  Technické vzdělávání v rámci středních škol v Jihočeském kraji
 • 10.00-10.30
  Jiří Háze / FEKT, VUT v Brně
  Vyspělá ekonomika potřebuje kvalitní techniky aneb jak přitáhnout studenty k technickému vzdělání
 • 10.30-11.00
  Radko Sáblík / Smíchovská střední průmyslová škola
  Vzdělávání pro 21. století
 • 11.00-11.15
  přestávka
 • 11.15-11.45
  Eduard Muřický / Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a návrhy řešení k jejich odstranění
 • 11.45-12.15
  Irena Brifordová / Microsoft
  Digitální transformace – buzzword nebo realita?
 • 12.15-12.35
  Zdeněk Záliš / Safe internet
  Bezpečnější internet pro děti v praxi NCBI
 • 12.35-13.15
  oběd
 • 13.15-13.50
  Marcela Hrubošová / Finance pro radost
  Technické vzdělání jako základní stavební kámen prosperujícího podnikání
 • 13.50-14.20
  Kateřina Málková / Smart Course
  Kariérové poradenství jako nástroj motivace žáků (a jejich rodičů) k vědomému plánování kariéry v technických oborech
 • 14.20-15.00
  Barbora Vítová / Malá technická universita
  Technické vzdělávání dětí v MŠ a 1. st. ZŠ

http://www.digitalnibudoucnost.cz/technicke-vzdelavani/

https://www.facebook.com/events/550199391982358/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1509526604450555&notif_t=event_calendar_create

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality