Tandem Info Září 2015

Tandem Info Září 2015
8. 9. 2015
Dušan Brodský

Vážení příznivci česko-německé spolupráce

se startem nového školního roku se nabízí naplánovat a započít nové projekty česko-německé či mezinárodní spolupráce dětí a mládeže. Doporučenými kroky jsou tak výběr a přihlášení na některý z našich seminářů ve školské či mimoškolní oblasti nebo zaslání žádosti k finanční podpoře a získat od Tandemu prostředky na odbornou praxi studentů, hospitaci nebo na mimoškolní setkání mladých lidí. Při přípravě a psaní projektu se můžete také inspirovat v naší databázi příkladných projektů. Vhodného projektového partnera najít v databázi kontaktů. Na pracovníky Tandemu se s dotazy neváhejte obracet a třeba se na některé akci Tandemu potkáme. My se budeme těšit.

Přejeme Vám vydařené zářijové pracovní dny, za Tandem Michaela Veselá.

Důležité

Program podpory odborných praxí slaví 15 let
Již patnáct let podporuje Tandem česko-německé odborné praxe. Slavnostní akce k výročí Programu podpory odborných praxí se uskuteční ve středu 23. září 2015 v Drážďanech.

Akce Tandemu

Česko-německý seminář nejen pro školní metodiky prevence
Tandem připravuje seminář k tématu: Efektivní zajištění primární prevence užívání návykových látek na  ZŠ a SŠ a ve volnočasových zařízeních pro mládež. Uskuteční se v termínu 15.‒17. října 2015 v Plzni. Přihlášky jsou přijímány do 30. září 2015.
Česko-německý kontaktní a plánovací seminář v rámci partnerství měst a obcí
Tandem připravuje kontaktní a plánovací seminář pro zástupce měst a obcí a pracovníky s mládeží z ČR a SRN, jenž proběhne v Říčanech u Prahy v termínu 24.–26. září 2015. Ve spolupráci se SMO ČR, přihlášky přijímány do 11. září 2015.
Seminář Tandemu na téma zvyšování kvality odborných praxí
Přijďte sdílet své zkušenosti a nasbírat nové tipy pro kvalitnější plánování, přípravu, realizaci a vyhodnocení zahraniční odborné praxe. Těšíme se na Vás v Drážďanech!

Finance a termíny

Hospitační stáže na bavorských školách pro učitele němčiny
Bavorské ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí hospitační stáže do Bavorska pro učitele němčiny, kteří působí na ZŠ, gymnáziích, SOŠ, VOŠ a SOU v ČR. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 9. září 2015.
Podpora školních výměn se spolkovou zemí Porýní-Falc
Do 15. října 2015 lze žádat o finanční podporu školních výměn ve spolkové zemi Porýní-Falc pro následující kalendářní rok.
Navýšení paušálních příspěvků v Programu podpory odborných praxí ‒ sběr přihlášek do 30. září 2015
Plánujete s partnerskou organizací/školou v sousední zemi zahraniční odbornou stáž a hledáte finanční podporu? Program podpory odborných praxí navyšuje paušální sazby, přihlášky zasílejte do 30. září 2015.
Poslední možnost podpory česko-německých setkání mládeže
Pokud ještě do konce roku plánujete česko-německé setkání mládeže a chcete se zapojit do programu Rozjeď to s Tandemem, máte poslední možnost. Finance programu jsou již téměř vyčerpány. Veškeré informace a podklady pro přihlášení do programu najdete na našich stránkách.
Aktualizovaný seznam hospitačních zařízení v Německu
Seznam možných hospitačních zařízení z oblasti práce s mládeží v Německu, která jsou připravena přijmout českého hospitujícího dle podmínek programu Učit se navzájem. Hospitující má během pobytu nárok na částku 35 eur za kalendářní den.
Podávání žádostí v Programu spolupráce ČR – Sasko
Od 31. 7. 2015 je možné podávat žádosti na realizaci přeshraničních projektů v rámci programu územní spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pro období 2014-2020. Veškeré informace a online portál k podávání žádostí jsou k nalezení na stránkách www.sn-cz2020.cz.
Program na podporu česko-rakouských setkání mládeže
Získejte finanční prostředky na česko-rakouské setkání mládeže. Program Rozjeď to s Tandemem! podporuje nově také česko-rakouská setkání a je určen pro subjekty a skupiny pracující v mimoškolní oblasti s dětmi a mládeží od 8 do 26 let.
Hospitace k protidrogové prevenci za podpory Tandemu
Vyberte si z mnoha hospitačních nabídek v kontaktní burze a vyjeďte na několikadenní hospitaci do sousední země. Tandem převezme náklady na ubytování, stravování a tlumočení. Není o čem přemýšlet, jen vyjet! Více informací k projektu primární protidrogové prevence ZDE.
Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD
Do konce roku 2015 je možné absolvovat oboustranné výměny pro pedagogy z Česka a Bavorska. Do zařízení na druhé straně hranice se můžete podívat na 5 až 60 dní.

Různé Tandem

Nové příklady dobré praxe v databázi projektů
Přes léto přibylo do projektové databáze Tandemu 12 nových příkladných projektů z předškolní a mimoškolní oblasti a oblasti odborných praxí. Inspirovat se můžete na www.tandem-org.eu/projekt.
Vyhlášení česko-německé soutěže žáků 2015/2016
V polovině září 2015 bude vyhlášena Soutěž žáků s názcem „Němci a jejich sousedé na východě“, která probíhá v tomto školním roce pod heslem „Společně v Evropě – Bádensko-Württembersko a Česká republika“. Pro bližší informace sledujte stránky a FB Tandemu, který je českým koordinátorem soutěže.
Pojeďte na praxi i Vy!
Co obnáší přípravné dny, které stráví praktikanti před samotnou praxí? Jak probíhá praxe kuchařů z Německa v hostitelské české škole? Podívejte se na další z řady spotů, které byly s praktikanty natočeny.
Hledáme zájemce o roční dobrovolnické pobyty v Německu
Hledáme sedm zájemců o roční dobrovolnické pobyty v Německu v rámci Federální dobrovolné služby.

Různé

Volná stipendijní studijní místa: česko-německé Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně
MŠMT oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky/žákyně ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky ke studiu prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 30. 10. 2015.
Hurvínkovy cesty do přírody
Česko-německý projekt, který nabízí pedagogům a rodičům dětí ve věku 5 až 8 let soubor zábavných materiálů pro ekologickou výuku.
Německé čítanky Klett pro školu v ČR
Ernst Klett Verlag nabízí české škole použité exempláře německých čítanek zdarma. Publikace lze vyzvednout v průběhu září v Rosenbach-Bischdorf.
Bavorská stipendia pro absolventy vysokých škol
Svobodný stát Bavorsko vypisuje roční stipendia pro studium doktorského, nástavbového nebo postgraduálního studia na bavorských univerzitách v akademickém roce 2016/17. Termín přihlašování je 1. 12. 2015.
Program podpory EUROPEANS FOR PEACE
Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) vypisuje program podpory na téma: Diskriminace: Otevřete oči!  Projekty mohou byt realizovány v období 1. 7. 2016 až 31. 7. 2017. Cílovou skupinou jsou školy, organizace v mimoškolní oblasti a jednotlivci ve věku 12 až 21 let se svým vedoucím. Uzávěrka přihlášek je 1. 12. 2015.
Nová generace Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020
MŠMT schválilo novou sadu Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020.  Na konci srpna vypíše MŠMT informační semináře pro žadatele za účelem seznámení se s podmínkami a změnami. Termíny najdete na webu ministerstva školství.

Z kontaktní burzy

Hledá se český mládežnický pěvecký sbor pro hudební soubor z Lipska
Spolek Jugendmusiziergruppe Michael Praetorius z Lipska by rád navázal spolupráci s mládežnickým pěveckým sborem z ČR (např. školní), který by měl chuť připravit česko-německý hudební projekt v říjnu 2016 a rozvinout dlouhodobějsí spolupráci. Možná podpora v rámci programu Rozjeď to s Tandmem!

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality