Tandem Info únor 2016

Tandem Info únor 2016
17. 2. 2016
admin

Vážení příznivci česko-německé spolupráce,

s rozbíhajícím rokem 2016 přinášíme i řadu termínů s vypsanými semináři a vzdělávacími akcemi, stejně jako mnoho externích nabídek. Především si nenechte ujít ojedinělou česko-německou akci „Setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob“ v Praze. Za zmínku stojí i Tandemáky aktualizovaná brožura financování česko-německých mobilit dětí a mládeže, která by mohla být všem žadatelům o prostředky nápomocná.

S přáním vydařeného února za Tandem Michaela Veselá.

TANDEM
Důležité
Nová praktikantka v Tandemu Plzeň se představuje

Na začátku února 2016 náš tým v Plzni doplnila milá a usměvavá praktikantka Elena Speier, která bude v Tandemu působit do konce června 2016. Současně bude studovat na zdejší Západočeské univerzitě. Pokud ji někde zastihnete, budete překvapeni jejími vynikajícími znalostmi češtiny.

Správné odpovědi pro kategorii „Hledat a Najít“ Přeshraniční soutěž pro žáky – Společně v Evropě 2015/2016

Soutěž skončila dne 31. ledna 2016. Další účast v této soutěži není možná. Ze zcela správně zodpovězených kvízů budou vylosováni výherci a výherkyně. O výhře budou informováni přes vedení své školy a na těchto stránkách.

Tandem Plzeň hledá spolupracovníka/-ici pro mimoškolní oblast

Náplň práce v mimoškolní oblasti – motivace organizací, pracujících s dětmi a mládeží ke spolupráci s německými partnerskými organizacemi; realizace česko-německých seminářů; konzultace, poradenství a další … termín pro zaslání přihlášek 19.2.2016

Akce Tandemu

Wunde Punkte: konference pro učitele z Česka a Bavorska

Bavorský kruh mládeže pořádá společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže již 9. ročník konference učitelů partnerských škol z Česka a Bavorska. Akce se koná v termínu 22.–24. dubna 2016 ve Steinu (u Norimberku).

Seminář k česko-bavorským výměnám pedagogů v předškolní oblasti

Srdečně zveme všechny pedagogy MŠ a ŠD k účasti na informačním, kontaktním a plánovacím semináři věnovanému česko-bavorským výměnám, který se koná 15. – 16. dubna 2016 v Chamu.

Základní školení česko-německé jazykové animace

Od 7. do 10. dubna 2016 se v Mlázovech (u Klatov) koná již tradiční základní školení nových jazykových animátorek a animátorů. Školení je určeno pro účastníky z Česka a Německa aktivní v česko-německé spolupráci.

Setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob

Zúčastnili jste se v minulosti odborné praxi v Německu? Přijeďte do Prahy a podělte se o zkušenosti z odborné stáže! Pozvěte své kamarády či kolegy z Německa. Termín setkání je 16. – 17. dubna 2016 v Praze.

3-2-1 … Film jede! Kamera ab! aneb česko-německý videoseminář

Ahoj.info tým opět připravuje videoseminář pro mladé lidi z Česka a Německa, tentokrát na téma přísloví a slovní hříčky. Proběhne v termínu 26.–28.2.2016 v Centru vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu. Přihlášky jsou přijímány do konce ledna 2016.

Specializační školení NEJEN pro jazykové animátory

Divadelní uskupení Čojč ve spolupráci s Tandemem pořádá seminář zaměřený na práci s početnými skupinami (nad 50 osob). Zveme všechny zájemce a organizátory česko-německých projektů, aby si přijeli vyzkoušet 11.–13. 3. / 14. 3. 2016 do Zwieselu různé metody práce s velkými skupinami.

Finance a termíny

Na jedné lodi pro mimoškolní projekty

Animační moduly „Na jedné lodi“ jsou letos otevřené i mimoškolním česko-německým setkáním a projektům. „Na jedné lodi“ vám nabízí možnost obohatit česko-německé setkání o jazykovou animaci, prolomit ledy a začít pracovat s česko-německou skupinou efektivněji. Počet volných animací je omezen. Bližší informace včetně přihlášky najdete přímo na našich stránkách.

Finanční podpora na odborné praxe – termín do 31. března 2016

Plánujete s partnerským zařízením v Německu odbornou stáž na druhé pololetí roku 2016? Požádejte si u Tandemu o finanční podporu na její realizaci. Termín pro podávání předběžných přihlášek je 31. března 2016.

Aktualizovaná brožura s možnostmi financování

Peníze jsou vždy až na prvním místě a všichni víme, že bez nich by žádný projekt nemohl proběhnout. A proto Tandem dlouhodobě monitoruje relevantní zdroje, které mohou zájemci o česko-německou, resp. mezinárodní spolupráci mládeže využít a kofinancováním tak zajistit vznik projektu. Věříme, že pro vás bude brožura užitečná a přínosná.

Projekt Němčina nekouše pokračuje třetí řadou

Projekt Němčina nekouše pokračuje i v roce 2016 a 2017. Základní školy a víceletá gymnázia mají nadále možnost objednávat si bezplatné jazykové animace pro své žáky s cílem zvýšit počet dětí učících se německý jazyk.

Různé Tandem

Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2016

Přinášíme Vám přehled letních táborů pro rok 2016, kde se mohou děti a mladí lidé mimo jiné procvičit či zdokonalit v německém jazyce. Seznam bude průběžně doplňován. Některé termíny nejsou ještě známy.

Různé

Cena pro učitele němčiny 2015/2016

Partneři projektu Šprechtíme ve spolupráci s českým Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR vyhlašují Cenu pro učitele němčiny 2015/2016. Cena je určena pro mimořádně aktivní učitelky a učitele němčiny, kteří se zvláštním způsobem zasloužili o podporu německého jazyka. Přihlášky zasílejte do 15. dubna 2016.

Soutěž pro učitele němčiny

Učitelé němčiny z celého světa se v období od 15. října 2015 do 29. února 2016 mohou zúčastnit prvního kola soutěže s názvem DACHL-Fundstücke a vyhrát účast na týdenním vzdělávacím semináři v Berlíně.

Vzdělávací program pro učitele němčiny „Fokus Grundschule“

Goethe-Institut ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání a českým Spolkem germanistů a učitelů němčiny připravil pro učitelky a učitele němčiny na ZŠ nebo pro jejich školitele speciální nabídku ročního vzdělávacího programu, který se bude věnovat metodicko-didaktickým základům komunikativního vyučování cizích jazyků. Přihlášky lze zasílat do 28. března 2016.

Stipendia na střední školu do zahraničí

Organizace ASF Mezikulturní programy Česká republika pořádá v Praze 11. února a 18. února 2016 informační setkání pro zájemce o studium na střední škole v zahraničí pro období 2016/2017.

Česko-německý program pro mladé profesionály (CGYPP)

Asociace pro mezinárodní otázky / Association for International Affairs otevírá sedmý ročník česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP). Přihlášení je možné do 21. února 2016.

Stáž v projektu Do Německa na zkušenou

Projekt Česko-německého fóra mládeže Do Německa na zkušenou hledá stážistku/stážistu v oblasti projektového managementu, PR, HR a fundraisingu pro období 03/2016–03/2017. Přihlášky lze zasílat do 29. února 2016.

Jarní kolo soutěže Euroscola právě začíná

Další kolo soutěže Euroscola pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol začíná 11. února 2016 ve 12:00. Internetová znalostní soutěž probíhá do 8. března 2016.

Den německých studií

FSV UK a Goethe-Institut v Praze pořádají 17. února 2016 Den německých studií. Přednášky v českém jazyce jsou určeny široké veřejnosti, zejména studentům posledního ročníku gymnázií a středních škol a studentům bakalářských oborů, kteří se zajímají o Německo.

Seminář pro učitele němčiny v bavorském Dillingenu v roce 2016

MŠMT ČR a Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům němčiny účast na semináři Bavorské akademie pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu od 11. 7. do 15. 7. 2016.

Deutsche Schule Prag hledá nové spolupracovníky

Deutsche Schule Prag hledá do svého týmu nového spolupracovníka na pozici pedagogický pracovník (vychovatel/ka). Uzávěrka přihlášek 20. února 2016.

Publikace Eurogames a Eurobridge budou přepracovány

Aktion West-Ost vydal v roce 2014 páté vydání publikace Eurogames a Eurobridge a plánuje se přepracování publikací.

Evropská soutěž o nejlepší esej 2016

Tato soutěž je určena studentům vysokých škol a doktorandům, byla vypsána v souvislosti s XXIV. Brněnským symposiem „Dialog uprostřed Evropy“ (18.-20.3.2016). Uzávěrka přihlášek je 15. 2.2015.

Výběr žáků do 1. ročníku Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT informuje, že proběhne výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků 6. roč. ZŠ nebo 1. roč. víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. do 29. února 2016.

Plzeňský kraj podpoří v roce 2016 projekty mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK vyhlásilo dotační program na podporu mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v letošním roce. Elektronickou žádost o dotaci včetně všech povinných příloh je možné podat v termínu od 4. 2. do 29. 2. 2016.

Z kontaktní burzy

Školní družina z Frankfurtu hledá českou družinu za účelem výměny zkušeností

Školní družina při Merianschule se nachází v městské části Frankfurtu Nordend. Zařízení bylo otevřeno v roce 2010 a disponuje 75 místy pro děti ve věku od 6 do 10 let. Rádi by našli družinu v ČR, aby si mohli pracovníci předat navzájem zkušenosti a praktické tipy.

Příležitost ke společnému poznání a zážitkům s německými žáky/žákyněmi

Spolek Experiment z Bonnu je organizace, jejímž cílem je setkávání lidí různých kultur, náboženství a věkových kategorií. Právě hledají partnerskou organizaci v České republice, která by pomohla uskutečnit čtyřtýdenní pobyt 3–4 žáků/žákyň v hostitelských rodinách na podzim roku 2016.

Hledá se skupina mladých lidí z Česka na trilaterální taneční projekt

Centrum mládeže Fechenheim Nord z Frankfurtu nad Mohanem hledá skupinu mladých lidí z Česka k uskutečnění česko-německo-polského tanečního projektu „Hip Hop on the road“ v srpnu 2016.

Mezinárodní setkání v Památníku koncentračního tábora Flossenbürg

Mladí lidé či skupiny mládeže se mohou hlásit na připravované setkání na památném místě ve Flossenbürgu, kde budou mít příležitost poznat autentické historické místo, diskutovat s pamětníky a s vrstevníky z celého světa. Setkání se uskuteční od 12. do 18. dubna 2016. Věkové rozmezí účastníků je 15 až 20 let.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality