Tandem Info leden 2014 ze dne 22. ledna 2014

Tandem Info leden 2014  ze dne 22. ledna 2014
22. 1. 2014
Katka Babická
Tandem Info leden 2014

ze dne 22. ledna 2014

 


Vážení čtenáři newsletteru Tandem Info.

Rádi bychom Vám s novým rokem popřáli jen vše dobré a současně poslali shrnutí připravovaných akcí a seminářů z oblasti česko-německé spolupráce. Za povšimnutí stojí zejména nový formát semináře Tandemu – tzv. fórum, které kombinuje kontaktní, plánovací a tematickou část v jeden celek. Je určeno pro všechny zástupce školské i mimoškolní oblasti. Na našich webových stránkách najdete také zveřejnění plán akcí Tandemu na rok 2014. Věříme, že si vybere každý z Vás. Těšíme se na setkání.

Za Tandem Michaela Veselá


Zařízení a organizace pracující s dětmi od 3 do 8 let mohou využít bezplatné nabídky „Vyslanci ze sousední země“. Žádosti přijímáme do června 2014.

Nabídka projektu Na jedné lodi je aktuální i v roce 2014. Plánujete v novém roce setkání či výměnu se svou partnerskou školou z Německa? Využijte bezplatné animační moduly, které pomohou Vašim žákům lépe navázat kontakty s německými kamarády.

16. 12. se v bavorském městě Weiden uskutečnil již druhý přeshraničního odborný dialog k tématu protidrogové prevence, jehož se zúčastnilo více než 70 odborníků z Česka a Německa. Níže se můžete dočíst shrnutí o jeho průběhu a výsledcích.

Nový projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Krajského kruhu mládeže Horní Franky „KULTUR JAM“ se zaměřuje na kulturní spolupráci mládeže, přímá setkání a společné kulturní aktivity.

Fond budoucnosti bude zvláště podporovat „společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence“. U projektů v rámci tématu roku může příspěvek dosahovat namísto obvyklé poloviny až 70 % celkových projektových nákladů.

  • Akce Tandemu

Fórum napříč oblastmi – zcela nový formát Tandemu

Ve dnech 26.-30. 3. pro Vás připravujeme v Berlíně zcela nový formát česko-německého setkání pedagogů (ZŠ, gymnázia, SOŠ a SOU, VOŠ) a pracovníků s mládeží, který kombinuje tematický, kontaktní a plánovací seminář do tzv. fóra.

Dne 18.2.2014 od 9:00 do 17:00 proběhne v Tandemu Plzeň konzultační den k Programu podpory odborných praxí. Chcete-li se dozvědět podrobnosti k projektům odborných praxí, máte dotazy k projektovému cyklu, jste srdečně vítáni.

Dne 5. března proběhne v Jihlavě informační blok Programu podpory odborných praxí určený pro ředitele a učitele středních odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol. Obsahem bude realizace odborných praxí v Německu a přijímaní německých praktikantů na praxi v ČR a možnosti financování těchto stáží.

Jako každým rokem přinášíme v lednu přehled připravovaných akcí pro letošní rok. Zarezervujte si termíny již nyní! Přehledy akcí naleznete také v jednotlivých oblastech Vašeho zájmu.

V rámci projektu Němčina nekouše II nabízíme pro Karlovarský kraj jednodenní seminář jazykové animace určený především učitelům německého jazyka zejména na druhém stupni ZŠ a učitelům víceletých gymnázií. Seminář pořádáme 19. února 2014 v Karlových Varech.

V rámci projektu Němčina nekouše II nabízíme pro Středočeský kraj jednodenní seminář jazykové animace určený především učitelům německého jazyka zejména na druhém stupni ZŠ a učitelům víceletých gymnázií. Seminář pořádáme 21. února 2014 v Mladé Boleslavi.

V rámci projektu Němčina nekouše II nabízíme pro Plzeňský kraj jednodenní seminář jazykové animace určený především učitelům německého jazyka zejména na druhém stupni ZŠ a učitelům víceletých gymnázií. Seminář pořádáme 27. února 2014 v Plzni.

Ahoj.info team pro mladé hudební fanoušky připravuje česko-německý rapový videoworkshop. Pusť se do něčeho nového a zažij společně s novými lidmi magické propojení hudbou! Ve dnech 21.–23. 2. 2014 v JuBi Waldmünchen, přihlášky stále přijímáme!

Čtvrtý a poslední regionální seminář v rámci projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ se bude konat 15. března 2014 v Plzni. Srdečně zveme pedagogy a další pracovníky z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje a z Bavorska, kteří pracují s dětmi od 3 do 8 let v mateřských školách, 1. a 2. třídách základních škol, školních družinách a dalších zařízeních a organizacích.

Slavnostně zakončili 12. prosince 2013 v kulturním středisku DAS ZENTRUM v Bayreuthu kooperační partneři Tandem Plzeň a Krajský kruh mládeže Horní Franky tento projekt na podporu česko-německé spolupráce. Celkem 765 dětí a mladých lidí z Karlovarského a Plzeňského kraje a ze sousedních Horních Franků se během dvou projektových let mělo možnost poznat na více než třiceti setkáních a učnit tak první kroky ke vzniku přeshraničního přátelství. Kromě akcí zaměřených přímo na děti a mládež byly realizovány semináře, hospitace a odborné setkání pro pracovníky s dětmi a mládeží.

V rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012-2013) byla vydána příručka s názvem „Best practice moduly pro česko-německá setkání mládeže“. Jedná se o soubor aktivit, které byly ověřeny v praxi během realizovaných česko-německých setkání a mají sloužit jako inspirace pro všechny, kteří plánují přeshraniční výměnu mládeže. Naleznete zde dvanáct modulů coby potenciálních stavebních kamenů, ze kterých lze sestavit program vlastního binacionálního setkání.

  • Finance a termíny

Podpořené projekty z programu Rozjeď to s Tandemem! v roce 2013

Seznamte se prostřednictvím výběru fotografií s některými česko-německými projekty ve volnočasové oblasti, na kterých se v roce 2013 Tandem podílel. I v roce 2014 to můžete i Vy „Rozjet s Tandemem!“

I v roce 2014 Tandem Plzeň spoluorganizuje a finančně se spolupodílí na česko-německých setkáních mládeže. Pro provožadatele i nabídka kofinancování z prostředků ČNFB. Těšíme se na Vaše projekty a žádosti, které můžete posílat po celý rok.

Aktuálním termínem pro podání přihlášky v rámci Společného programu česko-německých setkávání dětí je 15. února 2014. Do programu se mohou hlásit předškolní zařízení z celé ČR.

27. února 2014 proběhne v Regensburgu informační den pro české a bavorské zájemce z řad pracovníků s (ne)organizovanou mládeží. Cílem je česko-německé intenzivní síťování a posílení komunikačních vazeb v mimoškolní oblasti.

Chcete přijmout německé praktikanty na praxi v ČR nebo máte zájem o odborné praxe v Německu? Zapojte se do našeho Programu podpory odborných praxí.
Střední odborné školy, učiliště a VOŠ si mohou u Tandemu podat přihlášku do konce března pro období červen až prosinec 2014 v rámci projektu podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti. Termín podávání přihlášek je 31. 3. 2014.

Hledáme zájemce o jednoleté zahraniční mobility v německých a českých organizacích. Nabídka je vhodná pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm na území Česka nebo Německa.

  • Různé

Nové video k projektu Němčina nekouše II

Nový projekt Němčina nekouše II se dočkal také svého nového videa. Video můžete shlédnout pod tímto odkazem.

KULTURJAM – česko-německá kulturní marmeláda

Máte kapelu a rádi byste si zahráli na zahraničních pódiích či na Živé ulici v Plzni? Baví vás animace, práce s videem nebo filmovou kamerou? Jste členy folklorního sdružení a chtěli byste vědět, jak vypadá folklor sousední země? Improvizujete rádi s jazykem? Tancujete a bavilo by vás vytvořit společnou choreografii s německými tanečníky?

Čojč-pedagogika

Seminář pro všechny budoucí projektové vedoucí u čojč, pro lidi aktivní v česko-německé spolupráci mládeže, pro ty, kdo se zabývají mezikulturní prací s mládeží, a to v termínu 19.-23.února 2014 v Lázních Kynžvart. Přihlaste se.

Listujte publikací Projekt jako stavebnice

Publikace plná inspirace a nápadů na česko-německé aktivity pro pedagogy pracující s dětmi od 3 do 8 let byla již rozebrána, přesto si ji můžete prolistovat nebo stáhnout.

Úspěšně zakončený projekt praxí Leonardo 2012

Projekt Programu odb orných praxí s názvem Na praxi k sousedům 2012-2013 byl koncem roku 2013 završen odesláním závěrečné zprávy na Národní agenturtu pro evropské programy. Pokračovacím projektem financovaným taktéž z prostředků Celoživotního učení je projekt S němčinou o krok napřed 2013-2014, který byl spuštěn v červenci 2013 a poběží do prosince 2014.

Leták pro rodiče – důvody pro němčinu

V rámci projektu Němčina nekouše II vznikly nové letáky pro rodiče. Jsou v nich shrnuty důvody, proč je důležité učit se německy.

Výběr žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Na základě pověření MŠMT výběr žáků ke studiu v dvojnárodnostním dvojjazyč ném česko-německém vzdělávacím cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje Gymnázium v Děčíně.

Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft vypisuje pro projekty nový program finanční podpory Nucené práce a zapomenuté oběti. Uzávěrka přihlášek je 4. 4. 2014.

Chceš pomoct svým kámošům z čojč s češtinou? Ukázat jim Plzeň? Pak přijď na Check czech – kurz češtiny od 7. do 10.2. 2014 do Plzně.

CeBB zve studenty, absolventy a spolupracovníky univerzitních projektů, kteří by na fóru chtěli prezentovat své práce zabývající se přeshraničními tématy. Fórum se koná 24. 4. 2014. Referenti se mohou hlásit do 31. 1. 2014.

Pražský literární dům je pořadatelem recitační soutěže v německém jazyce, která se pro děti a mládež uskuteční v několika věkových kategoriích. Zájemci se mohou hlásit do 14. února 2014.

Projekt Česko-německého fóra mládeže Do Německa na zkušenou! přichází s nabídkou bezplatné 90minutové prezentace na podporu zájmu o němčinu a Německo.


 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality