Supervize pro koordinátory dobrovolníků 2015/2016

7. 7. 2015
Katka Babická

Spolek HESTIA, o.s. – Metodické a vzdělávací centrum nabízí pravidelná setkání nad nejrůznějšími tématy práce s dobrovolníky určená koordinátorům dobrovolníků

Hlavním cílem supervize v pomáhajících profesích je kvalita péče o klienty. Supervize umožňuje podívat se na svou práci z různých úhlů pohledu – z pohledu klientů a jejich péče, z pohledu poslání organizace i z pohledu pracovníka a jeho role v organizaci.

Smyslem supervize pro koordinátory dobrovolníků je umožnit navzájem se setkávat a předávat si zkušenosti z práce s dobrovolníky, ujasnit si svoji roli koordinátora dobrovolníků, její místo v rámci organizace a zabývat se aktuálními tématy, potížemi a problémy, které se při práci s dobrovolníky, klienty nebo kolegy mohou objevit.

Supervize je kontinuální proces, její efekt se projeví, pokud probíhá pravidelně ve stejném prostředí a v prostředí menší skupiny (cca 12 osob).

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality