Výsledky studentských prezidentských voleb – 1. kolo

Výsledky studentských prezidentských voleb – 1. kolo

 https://www.adam.cz/vysledky-studentskych-prezidentskych-voleb-1-kolo/

V pondělí 12. a úterý 13. prosince 2022 proběhly na středních školách po celé České republice Studentské volby. Studenti „nanečisto“ volili budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky.

Studentské prezidentské volby – Výsledky I. kola

Studenti vybírali z těch, kteří na post hlavy státu kandidují ve skutečných volbách. Platný hlas odevzdalo 76 136 studentů. Do projektu se přihlásilo 516 škol, výsledky voleb jich v řádném termínu odeslalo 504. Zájem škol byl rekordní za celou dobu existence projektu.

Jak studenti hlasovali

Největší počet hlasů získala mezi středoškolskými studenty Danuše Nerudová (54,1 %), druhý následoval Petr Pavel (25,7 %), na třetím místě se umístil Andrej Babiš (9,9 %), na čtvrtém místě Pavel Fischer (3,6 %) a na pátém místě Marek Hilšer (2,6 %). Zbývající čtyři kandidáti z celkem devíti kandidátů, které vyhlásilo k 25. 11. Ministerstvo vnitra (tzn. Jaroslav Bašta, Josef Středula, Tomáš Zima a Denisa Rohanová), dosáhli u studentů méně než 2 % hlasů.

vizuály ke Studentským prezidentským volbám 2022, 2023

„Velké přízni středoškoláků se celkově těší jen dva prezidentští kandidáti: Danuše Nerudová a Petr Pavel. I mezi nimi je přitom velmi značný rozdíl v počtu získaných hlasů. Na třetím místě je pak s výrazným odstupem Andrej Babiš, který se celkově nedostal ani k dvoucifernému procentuálnímu výsledku,“ uvádí Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS a iniciátor tzv. „voleb nanečisto“ a dodává: „Co se týče srovnání hlasování podle typu školy a regionu je největší rozdíl právě u Andreje Babiše. Na gymnáziích dostal celkově 4,9  % hlasů, na odborných učilištích téměř 30 %, přičemž v Ústeckém kraji na tomto typu škol téměř 50 % hlasů, v Moravskoslezském pak 43 %. Naopak Danuše Nerudová na učilištích získala 37 % hlasů, tedy podstatně méně ve srovnání s gymnázii a středními odbornými školami, na kterých má přes 55 %. Petr Pavel dosáhl nejlepšího výsledku na gymnáziích ve Středočeském kraji a v Praze, kolem 32 %.“

Graf: Výsledky Studentských voleb, odevzdané hlasy v %

Výsledky v rozdělení podle krajů a typů škol

Kompletní výsledky I. kola Studentských prezidentských voleb 2022 jak za celou Českou republiku, tak v rozdělení podle krajů a typů škol (gymnázia, střední odborné školy a učiliště) i přehled jednotlivých ročníků a výsledků za celou dobu existence projektu jsou k nahlédnutí na webových stránkách pořadatele jsns.cz.

Jak volby na školách probíhaly

Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na hlasovacích lístcích jméno vybraného kandidáta. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga. Dohlížející vyučující po skončení voleb vyplnil jednoduchý elektronický formulář, který obsahoval seznam skutečných kandidátů na prezidenta České republiky[1]. Pro přístup k formuláři obdržel vyučující unikátní přístupový kód od sociologické výzkumné agentury Kantar Millward Brown, která výsledky Studentských voleb nejen za celou Českou republiku, ale i v rozdělení na jednotlivé kraje a typy škol (gymnázia, SOŠ, SOU) zpracovala a předala je vzdělávacímu programu JSNS k uveřejnění. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný další subjekt.

Termín případného II. kola

Pokud v prvním kole reálných voleb nebude budoucí hlava státu zvolena a bude se konat II. kolo, plánuje Člověk v tísni uspořádat i druhé kolo Studentských prezidentských voleb. To by se uskutečnilo 18. a 19. ledna 2023.

Studentské volby jsou primárně vzdělávacím projektem

Studentské prezidentské volby, I. kolo, Gymnázium Jana Palacha

Studentské volby nejsou pouze o samotném volebním aktu. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se studenti seznamují se základními principy demokracie a volebním systémem ČR nebo s pravidly financování předvolebních kampaní. Učí se také rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky, uvědomují si spojitost politiky s médii a význam vlastní aktivní účasti ve volbách. Pořadatelem vzdělávacího projektu na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů je společnost Člověk v tísni, která prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS) pořádá Studentské volby již po třinácté. Zapojené školy mají od pořadatele k dispozici řadu materiálů potřebných k uskutečnění voleb: hlasovací lístky, pokyny pro voliče, pokyny pro volební komisi, brožuru s informacemi, plakáty prezidentských voleb a nálepku na volební urnu. A také dokumentární filmy s výukovými materiály z audiovizuálního výukového portálu Jednoho světa na školách (jsns.cz), které se tématu voleb věnují.

Koho zvolili středoškoláci za prezidenta v minulých volbách

Poslední Studentské prezidentské volby proběhly v prosinci 2017. V I. kole u studentů zvítězil Jiří Drahoš a za ním se na druhém místě umístil Miloš Zeman. Stejné pořadí pak potvrdilo i II. kolo Studentských voleb, které se konalo v lednu 2018.

Debata kandidátů na prezidenta se studenty

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla debata studentů s kandidáty na prezidenta. Debatu bylo možné sledovat v živém přenosu na portálu jsns.cz nebo facebookové stránce JSNS, kde nadále zůstává k dispozici její záznam. Debaty se zúčastnili Pavel Fischer, Marek Hilšer, Petr Pavel Josef Středula. Organizátor s nabídkou účasti v debatě oslovil celkem šest kandidátů, kteří si v předvolebních průzkumech vedli nejlépe. Andrej Babiš pozvání nepřijal. Danuše Nerudová se debaty původně zúčastnit měla, ale z důvodu nemoci se omluvila.

[1] Na hlasovacím lístku jsou uvedena jména devíti kandidátů, které po přezkoumání kandidátních listin vyhlásilo k 25. 11. Ministerstvo vnitra.

Studentské prezidentské volby 2022/2023

V lednu 2023 bude volba prezidenta České republiky. Příští Studentské volby proběhnou ve dnech 12. a 13. prosince 2022 (I. kolo). Studenti budou „nanečisto“ volit prezidenta. V případě, že v prvním kole reálných voleb nebude budoucí hlava státu zvolena a bude se konat II. kolo, budeme pořádat i druhé kolo Studentských prezidentských voleb. To je naplánováno na 18. a 19. ledna 2023.

Kde se zapojit?

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby

V pondělí 12. a úterý 13. prosince proběhnou na bezmála 500 středních škol Studentské volby. Studenti „nanečisto“ zvolí budoucího prezidenta nebo prezidentku České republiky. Vybírat budou z těch, kteří na post hlavy státu kandidují ve skutečných volbách.

Pořadatelem vzdělávacího projektu na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů je společnost Člověk v tísni, která prostřednictvím svého programu Jeden svět na školách (JSNS) pořádá Studentské volby již po třinácté.

Studentské volby jsou primárně vzdělávacím projektem

Studentské volby nejsou pouze o samotném volebním aktu. Díky informačním materiálům, dokumentárním filmům, navazujícím aktivitám a debatám se studenti seznamují se základními principy demokracie a volebním systémem ČR.  Zapojené školy mají od pořadatele také k dispozici řadu materiálů potřebných k uskutečnění voleb: hlasovací lístky, pokyny pro voliče, pokyny pro volební komisi, brožuru s informacemi, plakáty prezidentských voleb a nálepku na volební urnu.

Debata kandidátů na prezidenta se studenty

Ve čtvrtek 8. prosince se v čase od 11:00 do 12:30h uskuteční debata studentů s kandidáty na prezidenta. Debatu bude možné sledovat v živém přenosu na portálu jsns.cz nebo facebookové stránce JSNS. Účast v debatě potvrdili Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel Josef Středula. Organizátor s nabídkou účasti v debatě oslovil celkem šest kandidátů, kteří si v předvolebních průzkumech vedou zatím nejlépe. Andrej Babiš pozvání nepřijal.

Kdy budou známy výsledky

Výsledky Studentských voleb nejen za celou Českou republiku, ale i v rozdělení na jednotlivé kraje a typy škol (gymnázia, SOŠ, SOU), zpracované sociologickou výzkumnou agenturou Kantar Millward Brown, budou zveřejněny v úterý 13. prosince v odpoledních – podvečerních[1] hodinách.

Stručný přehled jednotlivých ročníků a výsledků za celou dobu existence projektu je k nahlédnutí zde.

Termín případného II. kola

Pokud v prvním kole reálných voleb nebude budoucí hlava státu zvolena a bude se konat II. kolo, plánuje Člověk v tísni uspořádat i druhé kolo Studentských prezidentských voleb. To by se uskutečnilo 18. a 19. ledna 2023.

Jak volby na školách probíhají

V době zveřejnění tohoto článku je k volbám registrováno bezmála 500 škol. Počet škol patrně není konečný (registrace stále probíhají).

Možnost zapojit se do voleb mají všechny střední školy. Volit mohou studenti starší 15 let. Organizaci na jednotlivých školách zajišťují volební komise složené ze studentů, kteří pracují pod supervizí pedagoga. Koordinátoři JSNS poskytují po celou dobu konání voleb organizátorům online i telefonickou podporu.

Karel Strachota, Táňa Abrhámová, Jeden svět na školách (JSNS), Člověk v tísni

[1] Pozn.: Čas zveřejnění výsledků se odvíjí od nahrání výsledků za jednotlivé školy do systému.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality