Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí

Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí
4. 9. 2015
Dušan Brodský

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž v oblasti ekonomické diplomacie. Nabídka je určena pro studenty vysokých škol magisterského studia (především studenty ekonomických oborů, které zajímají mezinárodní vztahy, podpora exportu a ekonomická diplomacie).

Stáž probíhá v Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky, která koordinuje oblast vnějších ekonomických vztahů ČR. Ekonomická sekce zabezpečuje úkoly související s prosazováním ekonomických zájmů ČR v zahraniční či vzájemnými obchodními vztahy a poskytuje podporu českým podnikům při jejich působení na zahraničních trzích.

Zaměření stáže

Stáž bude zaměřena na operativní i dlouhodobé úkoly v následujících oblastech:

 • spolupráce při přípravě podkladů a stanovisek k bilaterálním jednáním,
 • zpracovávání průřezových materiálů ekonomického charakteru (především analýzy a souhrnné informace o vývoji zahraničního obchodu),
 • poskytování podpory českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích,
 • praktická asistence při přípravě konferencí, seminářů či setkání se zástupci firem a podnikatelských asociací

Délka stáže

Standardně se jedná o nejméně 20 až 25 hodin týdně po dobu tří měsíců. Stáže bude probíhat konce září 2015 a počet míst je omezen kapacitou na straně MZV.

 

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 a uživatelská znalost MS office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

 

Uchazeč o stáž musí dodat:

 • tzv. dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR(http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/formulare/formulare-dotaznik_zajemce_o_staz.html),
 • strukturovaný životopis v českém jazyce,
 • fotokopii českého občanského průkazu,
 • fotokopii českého průkazu zdravotního pojištění,
 • výpis z evidence rejstříku trestů,
 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti,
 • motivační dopis v českém jazyce,
 • stručnou esej v českém jazyce v rozsahu 2 normostran na vybrané téma v oblasti ekonomické diplomacie či podpory exportu (téma dle vlastního uvážení).

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu rudolf_klepacek@mzv.cz do 21. září 2015.

Z přihlášených uchazečů budou na základě životopisu, motivačního dopisu a eseje vybráni uchazeči k ústnímu přijímacímu pohovoru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

 

Další informace o stážích na MZV ČR a na zastupitelských úřadech v zahraničí naleznete ZDE.

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality