Spolu vysadíme 10 milionů stromů pro odolná města a zdravou krajinu

Spolu vysadíme 10 milionů stromů pro odolná města a zdravou krajinu
16. 9. 2019
Dušan Brodský

Jak jsme začali sázet budoucnost

Za každého Čecha a Češku jeden, společně hlavou, srdcem i rukama.
 
Stromy jsou pozitivní symboly. Svými kořeny prorůstají a kypří půdu, o jejich kmen se můžeme opřít, ukládá se do nich spálený uhlík a jejich koruna poskytuje stín, plody i mnoho dalších užitků. Stromy jsou srozumitelné pro každého. Učí nás, jak vracet vodu vyprahlé zemědělské půdě i jak pomoci ochladit přehřátá města. Neříkáme, že stačí jen sázet stromy nebo že jsou jediným východiskem. Vidíme v nich ale účinný nástroj, jak zmírňovat dopady změn klimatu. 

Deset milionů stromů do pěti let se může zdát mnoho. Vždyť takové množství si málokdo z nás dokáže vůbec představit. Odhadujeme, že tento cíl představuje přibližně zdvojnásobení dosavadního počtu stromů vysazovaných u nás mimo les. Pokud se do toho ale pustíme společně, nemůžeme selhat.
 
Na tento úkol proto nechceme ani nemůžeme být sami. Máme oporu v Ministerstvu životního prostředí, které nám pomáhá rozplétat složité financování i zákony. Stojí za námi aktivní starostové, pedagogové, spolky, zodpovědné firmy, vážení odborníci i nakažliví nadšenci.
 
Chceme ale, aby budoucnost svou i dalších generací mohl sázet skutečně každý. Vytváříme hnutí občanů a institucí, kteří společně budou měnit tvář naší krajiny a měst. Chceme propojit všechny, kdo už stromy sázejí a zvednout ze židlí další, kdo chtějí pomoci a hledají cesty jak.
 
Víme také, že zvlášť s ohledem na sucho, je nutné stromům věnovat dlouhodobou péči, která musí být garantována už při plánování výsadeb. Aby dnes vysazené stromy mohly dělat radost a přinášet užitek i v dalším století.
 
Připojte se se svými projekty a zasaďte budoucnost svých dětí, vnuků, rodných obcí, krajiny a domova, které máte rádi.

Cíle iniciativy

Za každým vysazeným stromem je kupa práce. Ať už osvětové, metodické nebo papírovací. Podívejte se, co chceme a co pro to děláme.

VYSADIT 10 MILIONŮ STROMŮ

Chceme propojovat všechny, kdo v republice sázejí stromy. Ať už jsou to obce a města, spolky, státní instituce, firmy, školy, zemědělci nebo vlastníci pozemků, dobrovolníci i dárci. Jedině společně totiž můžeme dosáhnout cíle vysazení 10 milionů stromů mimo les, během následujících 5 let. Chceme tak pomoci zchladit česká města a podpořit odolnost české krajiny vůči dopadům klimatických změn.

UMOŽNIT SPOLUPRÁCI

Dáváme na jedno místo informace o dostupnosti financování i metodické a legislativní podpoře výsadeb. Nabízíme prostor pro setkávání těch, kdo hledají pomoc, pozemky nebo zdroje s těmi, kdo je nabízejí. Chceme podpořit sdílení kapacit a znalostí skrze příklady dobré praxe a inspirativní příběhy mužů a žen, kteří sázejí stromy.

KVALITNÍ VÝSADBY A PÉČE

Výsadbou stromů práce nekončí, možná právě naopak. Aby dnes vysazené stromy přežily do příštích let, musí být postaráno o jejich důslednou a dlouhodobou ochranu i zálivku. Stejný důraz je potřeba klást i na vhodnou druhovou skladbu a místo, kdy již ani řada původních dřevin nemusí extrémy počasí do budoucna ustát.

FINANCE NA VÝSADBY

Posouváme možnosti financování stromů na nižší větve, aby byly dostupnější a srozumitelnější. Dáváme dohromady veřejné, nadační i soukromé zdroje, které prezentujeme na jednom místě. Finance dárců transparentně a efektivně dostaneme tam, kde stromy nejvíce chybí.

ZMĚNY ZÁKONŮ

Stromy v ulicích, podél cest i na polích prohrávají ve střetech s často nesmyslnými zákony a předpisy. Proto pracujeme na odstraňování legislativní a dalších bariér, které brání výsadbě stromů.

zdroj: https://www.sazimebudoucnost.cz/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality