Soutěž Školní časopis roku 2014

Soutěž Školní časopis roku 2014
13. 1. 2014
Katka Babická

Jihočeské krajské kolo 8. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.

Před několika málo dny byl vyhlášen již 8. ročník celorepublikové soutěže školních novin a časopisů, jehož
hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky.

Postupová soutěž je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě ve
školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž
tvorbě se podílí děti a mládež.

Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Hlavním organizátorem
jihočeského krajského kola soutěže jsou od roku 2011 zdejší Informační centra pro mládež. Nejinak je tomu
i v tomto roce.

Soutěž školních novin a časopisů je vyhlášena v těchto soutěžních kategoriích:
· Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň ( tvořené pouze žáky I. stupně )
· Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň ( tvořené společně žáky I. a II. stupně )
· Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň ( tvořené pouze žáky II. stupně )
· Časopisy a noviny vydávané žáky středních škol
· Oddílové časopisy
· Webové časopisy a noviny ( funkční redakční systémy – nejedná se o pouhé vystavení pdf časopisu )

Uzávěrka přihlášek soutěže školních novin a časopisů v Jihočeském kraji je stanovena na 3. března
2014. Vyhlášení výsledků Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů se uskuteční do 30. dubna
2014. Do celorepublikového kola soutěže budou z Jihočeského kraje nominovány maximálně dva časopisy z každé
kategorie a maximálně jeden časopis z kategorií obsah, grafika, titulní strana.

Do 3.ročníku jihočeského krajského kola 7.ročníku celostátní soutěže školních novin a časopisů 2013 se přihlásilo v
šesti kategoriích 28 školních časopisů a novin. Hodnotící komise na základě stanovených kriterií hodnotila 25
časopisů z 19ti základních a středních škol Jihočeského kraje a dvoje školní noviny a časopisy ze základní školy
a Domu dětí a mládeže Plzeňského kraje. Vyhlášení výsledků se zúčastnilo více než sedmdesát žáků, studentů a
pedagogických pracovníků základních a středních škol z Jihočeského kraje, pro které připravili organizátoři soutěže
z řad jihočeských Informačních center pro mládež tradičně i doprovodný program. V závěru setkání ing. Petra
Dvořáková, která zastupovala MŠMT ČR, předala zástupcům redakcí školních novin ocenění a pro všechny
zúčastněné redakce školních novin a časopisů hodnotné ceny partnerů.

Více informací o soutěži v Informačních centrech pro mládež v Jihočeském kraji a na webových stránkách
www.askcr.cz.
za organizační štáb
4.ročníku Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů
dr. Václav Pavlík, statutární zástupce – předseda občanského sdružení
Informační centrum pro mládež Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor
tel.:381 218 217, 607 036 121

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality