Soutěž o nejlepší esej na téma „Internet of Things“

Soutěž o nejlepší esej na téma „Internet of Things“
9. 2. 2015
admin

Společnost CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. ve spolupráci se společností Intel Czech Tradings, Inc. vyhlašují soutěž o nejlepší esej na téma „Internet of Things“/ Internet věci.

„Internet of Things“/ Internet věci je jednou z technologických vizí, které se postupně posunují z myšlenkovitého světa vizionářů do reality. Pokud jste přesvědčeni, že k této vizi máte co říct, neváhejte své myšlenky sepsat a zaslat organizátorům soutěže.

Internet věcí je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Propojení zařízení by mělo být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.

Téma soutěže: 

Internet of Things: co si představujete pod tímto pojmem, jak funguje, jeho zapojení v běžném životě, jaké jsou vaše vize a představy o jeho využití teď či v budoucnosti.

Soutěž je určena studentům středoškolského, bakalářského, magisterského nebo doktorského studia ve věku 16 – 35 let na libovolné škole či akademické instituci.

Přihlášky do soutěže posílejte do 5. března 2015.

Ze soutěžících bude vybráno nejvýše 5 finalistů, kteří budou obeznámeni s výsledky nejpozději do 15. března 2015.

Hodnotícími kritérii bude hloubka porozumění tématu, originalita řešení, praktičnost řešení a přínos k pokroku v tematické oblasti.

Pro více informací o soutěži navštivte stránky Přírodovědecké fakulty UK v Praze zde.

 http://www.nicm.cz/soutez-o-nejlepsi-esej-na-tema-internet-things

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality