SOUTĚŽ – NATOČ MOTIVAČNÍ ODKAZ – 72 hodin

21. 9. 2018
Kamila Matějková

Je tu nová soutěž o dárky z Déčka České televize a deskové hry od Mindoku! Pomáhám, přidáš se? Je jeden ze sloganů letošního ročníku. Naplňme tento slogan skutky. Natočte video s motivačním odkazem pro nové dobrovolníky.

Pošlete nám ho na e-mail sona.polak@crdm.cz. Vaše videospoty budeme postupně nahrávat na Facebook 72 hodin. A pozor! Ceny od nás dostane prvních 50 autorů! Své video odkazy nám můžete poslat do 28. 9. 2018 do 12.00.

Autoři prvních padesáti videospotů umístěných na Facebook 72 hodin získají mix cen od společnosti MINDOK a ČT Déčko. Všechna jména autorů se umístíme do osudí a pro každou cenu se vylosuje jedno jméno autora. Toto losování natočíme na video záznam, který umístíme na Facebook 72 hodin.

Pravidla internetové soutěže „Nahraj krátké video s výzvou pro nové dobrovolníky“, pořádané Českou radou dětí a mládeže

  1. Organizátor Pořadatelem a organizátorem soutěže je Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, v Praze 1, IČ 68379439 (dále jen „Organizátor“).
  2. Doba trvání Soutěže Doba trvání Soutěže je od 20. září 2018 (12:00) do 28. září 2018 (12:00).
  3. Způsob a podmínky účasti v Soutěži Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže poskytne vlastnoručně vyrobený videospot pro zveřejnění na facebooku 72 hodin. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly Soutěže a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s užitím svého videospotu pořadatelem a organizátorem soutěže (dále jen „licence“), a to bez nároku na honorář. Licence se uděluje jako výhradní, časově a územně neomezená a opravňuje k užití videospotu všemi způsoby užití známými v době vyhlášení soutěže. Soutěžící zašlou spot na e-mail sona.polak@crdm.cz. Organizátor bude videospoty postupně nahrávat na Facebook organizátora (72hodin).
  4. Způsob určení výherce a předání výher Organizátor odmění výhrou prvních 50 videospotů, které budou odpovídat podmínkám soutěže a umístí je na Facebook 72 hodin. Cenami v této soutěži jsou vybrané produkty společnosti MINDOK s.r.o., Korunní 810, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČO: 27885887 a Déčko – Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Výherci budou Organizátorem zveřejněni na internetových stránkách Organizátora a kontaktováni na e-mailové adrese, z níž odeslali odpověď do soutěže. Ceny budou výhercům zaslány poštou na adresu v České republice, kterou si výherce zvolí. Účastník svojí účastí v soutěži dává souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení v případě, že jeho videospot získá některou z výher. Specifikace výher: Autoři prvních padesáti videospotů umístěných na Facebook 72 hodin získání mix cen od společnosti Mindok a Česká televize – Déčko. Všechna jména autorů se umístí do osudí a pro každou cenu se vylosuje jedno jméno autora. Toto losování pořadatel natočí na video záznam, který umístí na Facebook 72 hodin.
  5. Souhlas se zpracováním osobních údajů Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) Organizátorem dále zpracovávány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas soutěžící poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej lze kdykoliv odvolat.
  6. Všeobecné podmínky Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, délku trvání, jakož i Soutěž jednostranně a z jakéhokoliv důvodu přerušit či odložit. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže. Organizátor není zodpovědný za obsah do soutěže zaslaných videospotů.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality