Soutěž EUSTORY 2021

Soutěž EUSTORY 2021
24. 5. 2021
Tomáš Babický

Spolek PANT vyhlásil již dvanáctý ročník mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY určené pro studenty středních škol. Tentokrát je otevřeno mnoho nových kategorií, věříme, že vás ve své zcela nové podobě zaujmou.

Přihlášku je možno podat do 31. května 2021 a soutěžní práce zaslat do 15. července 2021. Soutěž se koná za finanční podpory švýcarské nadace Leonardo-Stiftung.

Tématem letošního ročníku budou “Malé a velké dějiny 20. století”.
Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních lidí a změnily jim život.

Všechny informace k soutěži včetně doporučení, jak při práci postupovat a ukázek vítězných prací z předchozích let najdete na novém webu www.eustory.cz/

Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Hlavní novinkou soutěže je její nové formy zpracování. Kromě odborně zpracovaného textu, si nově budete moci vybrat jeden z dvanácti popularizačních formátů (založený na stejných zdrojích jako u práce akademické).

Soutěžící si mohou zvolit jeden z těchto výstupů svého historického bádání:
1. odborný text
2. esej
3. podcast
4. videohra
5. video
6. film
7. srovnávací mapa
8. kniha
9. komiks
10. webová stránka
11. výstava
12. simulovaný trojrozměrný objekt či samotná simulace
13. průvodce

Připomínky či rady učitele dějepisu, ZSV, výtvarné výchovy aj. jsou pro žáky při studiu, pátrání po pramenech, sepisování textu či jiného výstupu velmi vhodné a praktické, pochopitelně při respektování autorství a originality studentské práce.

Další výraznou změnou soutěže bude její nová struktura:
1. kolo (přihláška) – zpracování přihlášky s odpovídajícími parametry – hodnotí odborná komise složená z učitelů
2. kolo (vytvoření samotné práce) – hodnotí odborná komise složená z odborných garantů
3. kolo (slavnostní finále – obhajoba práce)

Součástí letošního ročníku bude také IV. ročník Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let.

Cena Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let
Součástí letošního ročníku bude také vyhlášení Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let. Cena Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let je od roku 2013 udělována studentům – autorům nejzajímavěji zpracované práce na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století, které jejich autoři přihlásili do soutěže EUSTORY. Donátory Ceny Evy Vláhové jsou Jana a Tony Švehlovi, kteří žijí ve Washingtonu D.C. v USA.

EVA Vláhová
Narodila se 25. 11. 1943 v Ostravě. V roce 1954 byl zatčen a v politickém procesu odsouzen její otec Ladislav Rett, absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy, sociální demokrat. Odsouzen byl k jedenácti letům vězení pro trestný čin velezrady. Domů se vrátil s podlomeným zdravím na amnestii v roce 1960. Eva neustále bojovala s cejchem dcery politického vězně. Eva Vláhová spolu s Janou Švehlovou a dalšími ženami s podobnými osudy v dětství založily sdružení Dcery 50. let, jehož byla právě Eva dlouholetou předsedkyní. Hledaly cesty, jak své zkušenosti předávat dalším generacím. Začaly navštěvovat besedy na školách, natáčet audiovizuální rozhovory. Eva Vláhová je rovněž laureátkou Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě, kterou každoročně uděluje spolek PANT. Výbor pro udělení ceny tak v roce 2009 ocenil nejen činnost paní Evy a Dcer 50. let, ale všech dětí politických vězňů, které dnes vydávají svědectví o nelidskosti komunistického režimu a jeho pronásledování rodin odsouzených.

Vyhlášení vítězů Autoři deseti nejlépe hodnocených prací, které vybere odborná nezávislá komise, budou pozváni na slavnostní závěrečný ceremoniál s vyhlášením a oceněním vítězů. Ten za účasti patrona EUSTORY herce Ondřeje Malého, zástupců partnerů, akademické historické obce, učitelů dějepisu a organizátorů proběhne v říjnu 2021.

Ceny Autoři tří nejlepších prací budou oceněni IPhonem. Mezi nejlépe umístěné práce na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století bude rozdělena částka 25 000,- Kč. Kromě těchto cen bude udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci. Všech deset autorů nejlepších prací obdrží knižní a další ceny sponzorů soutěže EUSTORY.

Nejlépe hodnocené práce české EUSTORY jsou tradičně publikovány, což bývá pro úspěšné soutěžící zpravidla jejich první oficiálně vydaný text. Stejně jako v předchozích ročnících bude vydán sborník nejlepších studentských prací.

Nejúspěšnější účastníci budou mít možnost zúčastnit se zdarma mezinárodních seminářů a letních akademií Eustory, které organizuje a financuje nadace Körber Foundation a účastní se jich úspěšní řešitelé z celé Evropy.

Budeme rádi, když o novém ročníku EUSTORY informujete své kolegyně, kolegy a zejména pak studenty, a pomůžete nám je do soutěže zapojit. Vždyť vyhledávání a zpracovávání příběhů “Malé a velké dějiny 20. století” je tou nejlepší a nejzajímavější formou výuky naší historie. Děkujeme!

Pravidla a přihlášku do soutěže naleznete ZDE:
https://www.eustory.cz/pravidla-souteze

Více informací o soutěži EUSTORY naleznete na novém webu soutěže ZDE
https://www.eustory.cz/

https://www.centrum-pant.eu/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality