Slabikář neformálního vzdělávání

Slabikář neformálního vzdělávání
5. 9. 2019
Dušan Brodský

V česko-slovenském kontextu doteď chyběla ucelená základna metodické podpory určené pro pracovníky s mládeží o tom, jak připravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity neformálního vzdělávání v práci s mládeží.

Právě proto se spojili organizace Youthwatch ze Slovenska a Asociace neformálního vzdělávání ANEV a vytvořily příručku a hravý e-learning na téma vzdělávacích cílů.

Česko-slovenský Slabikář neformálního vzdělávání v práci s mládeží je publikace věnující se prakticky neformálnímu vzdělávání od momentu, kdy hledání toho, co dělat až po vyhodnocení již konkrétní vzdělávací aktivity. V rámci Slabikáře jsme vytvořili i e-learning zaměřený konkrétně na Bloomovu taxonomii. Podnětem pro vznik Slabikáře bylo dlouhodobé školení Marker CS, které jsme již třikrát realizovali. Protože školení byť dlouhodobé mělo omezené možnosti vzhledem jak k počtu zapojeným, tak hloubky témat i jejich šíři, napsali jsme Slabikář, kde je možné se dočíst i o dalších tajích vzdělávacích aktivit v práci s mládeží.

Slabikář neformálního vzdělávání je volně dostupná příručka (online), kterou je možné zakoupit i ve vytištěné podobě. Ve Slabikáři je srozumitelným jazykem podaná teorie toho nejpodstatnějšího pro kvalitní neformální vzdělávání v práci s mládeží. A protože víme, že praktický rozměr je důležitý, teorii vždy provází i příklady z praxe a praktická cvičení.   

Aby si pracovníci s mládeží mohli prakticky a interaktivní formou cvičit jednu z nejzásadnějších kompetencí v rámci neformálního vzdělávání – nastavování vzdělávacích cílů, připravili jsme jako podpůrný nástroj ke Slabikáři  hravý e-learning. Protože je mnoho věcí, které je potřeba zohlednit, abychom mohli mluvit o kvalitním neformálním vzdělávání v práci s mládeží, klíčové je, jestli máme jasno v tom, co chceme u mladých lidí rozvíjet − a teda vědět, co je cílem vzdělávacích aktivit.

zdroj: https://anev.cz/portfolio/slabikar/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality