Seminář „Vědomá práce s předsudky – úvod do přístupu anti-bias“

Seminář „Vědomá práce s předsudky – úvod do přístupu anti-bias“
30. 9. 2014
admin

Anti-bias je nový přístup v multikulturní výchově, který nad rámec objevování rozmanitosti přináší perspektivu moci ve společnosti a ukazuje, že jednotlivé části naší identity – jazyk, pohlaví, vzhled, povolání, vzdělání, zájmy – jsou ve společnosti různě hodnoceny a zvýhodňovány.

V rámci semináře Vám budou představeny aktivity ke čtyřem základním cílům přístupu. Kurz je vhodný pro školní a mimoškolní pedagogy pracujícími s mládeží, stejně jako pro pracovníky NNO. Seminář je akreditovaný MŠMT. Více informací: http://crdm.cz/download/mailing/20140926/Anti-bias-seminar.pdf

Kde a kdy?

17. 10. (10:00 – 17:30) a 18. 10. 2014 (9:00 – 16:00)

Centrum pro integraci cizinců, Karlínské náměstí 7, Praha 8, 3. patro

Kurz je zdarma. Ubytování je finančně podpořeno z prostředků MŠMT. Účastníci si hradí z vlastních zdrojů cestovné a stravu.

Přihlásit se můžete na adrese: http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=148082183&N=101590&L=500083100&F=H

Anti-bias laboratoř 19. 10.

V návaznosti na seminář připravují pořadatelé na neděli 19. 10. setkání „fanoušků“ přístupu anti-bias. Cílem setkání je seznámit se, podpořit se, vyměnit si zkušenosti spojené s prací s přístupem (i pokud s ním aktivně nepracujete, jste vítáni), zamyslet se nad dalšími možnostmi práce s ním. Více informací: http://crdm.cz/download/mailing/20140926/Anti-bias-laborator.pdf

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality