Řemesla a živnosti v Českých Budějovicích – výstava – 11.7.2017 – 31.8.2017

Řemesla a živnosti v Českých Budějovicích - výstava - 11.7.2017 - 31.8.2017
3. 7. 2017
Kamila Matějková

Řemesla a živnosti v Českých Budějovicích

11.7. – 31. 8. 2017

Radniční výstavní síň, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice

Nová výstava Jihočeského muzea v ČB ve spolupráci se Státním okresním archivem ČB a Statutárním městem ČB odhaluje řemesla a živnosti provozované v Českých Budějovicích od 15. do 19. století. „Kromě archeologických nálezů dokumentujících řemeslnou výrobu nejstaršího období a předmětů pocházejících výhradně ze sbírek Jihočeského muzea, se zde návštěvníci mohou seznámit i s nejvýznamnějšími řemesly a živnostmi zastoupenými jednotlivými cechy,“ říká garantka výstavy PhDr. Nora Jelínková. Výstavu dále obohatí i digitální podoba Adresáře hejtmanství Českobudějovického z roku 1904 z majetku Státního okresního archivu a soubor reprodukcí obrazů zlatokorunské školy, laskavě poskytnutý Národním památkovým ústavem.

Ve výstavě budou prezentována nejstarší řemesla, mezi něž patřili řezníci, krejčí, soukeníci či obuvníci. Ve městě však existovala i celá řada specializovaných cechů, například zvonařů, pasířů, loďařů a svíčkařů, jejichž výrobky zde rovněž uvidíte. Mladší období budou zastupovat například profese puškařů, zlatníků a hodinářů, hrnčířů a kamnářů či knihtiskařů.

Rozmach řemesel v Českých Budějovicích byl bytostně spjat s rozvojem města. Již na přelomu 14. a 15. století jich zde bylo evidováno 73. Zpočátku se příslušníci jednoho nebo několika příbuzných řemesel spolčovali v cechu za účelem ochrany svých práv a ve snaze o odstranění konkurence cizích řemeslníků. Každý z cechů měl samosprávu v čele s cechmistrem, vlastnil artikuly potvrzené buď městskou radou, nebo panovníkem a používal vlastní cechovní symboly ve formě praporu či korouhve, pečetidla a truhlici na privilegia a cechovní písemnosti. Mezi nejstarší a nejvýznamnější cechy patřil cech řezníků, krejčích a soukeníků. Existovala však i celá řada specializovaných cechů, v Českých Budějovicích to byl například cech měšečníků, hřebenářů, mydlářů a svíčkařů, či parukářů. V průběhu 15. a 16. století získaly České Budějovice výrazně řemeslnický ráz, přičemž si převahu i nadále udržovala řemesla potravinářská v čele se sladovníky a sládky. Následovala řemesla oděvní a textilní.

V 17. století postihla některá řemesla výrazná krize. Obyvatelé Budějovic trpěli důsledky třicetileté války a katastrofický dopad měl i požár roku 1641. Podle berní ruly z 1653 zůstávala řada profesí ve městě nezastoupena, anebo je vykonával nedostatečný počet řemeslníků. Pozvolné zlepšování ekonomické situace nastalo až v polovině 18. století, kdy byly vydány jednotné (generální) artikule a cechovní stanovy potvrzoval pouze panovník.

V průběhu 18. století některé řemeslnické obory zanikly (např. mečíři či helméři) a místo nich se objevily další profese, což bylo vyvoláno například i novou barokní módou. Ve městě působili prýmkaři, šňůrkaři, hřebenáři, knoflíkáři, cvočkaři, usnaři aj. Díky oživené stavební činnosti se v této době v Budějovicích zvýšil počet stavebních mistrů i osob z příbuzných profesí. Postupem doby přestávaly cechy plnit svou funkci a stále více se začaly prosazovat tzv. svobodné živnosti, k jejichž provozování stačilo prosté oznámení úřadu, podané společně s přihláškou k odvodu daní. Roku 1859 došlo ke zrušení cechů, které byly přeměněny na živnostenská společenstva, která fungovala v podstatě až do roku 1952.

Výstavu lze navštívit od 11. července 2017 do 31. srpna 2017 v radniční výstavní síni na Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1.

Tiskový kontakt:

PhDr. Nora Jelínková (garantka výstavy) – tel.: 391 001 511 / email: jelinkova@muzeumcb.cz

Mgr. Tomáš Svoboda (programové a propagační oddělení) – tel.: 391 001 519 / 775 543 575

e-mail: marketing@muzeumcb.cz

www.muzeumcb.cz

www.facebook.com/jihoceskemuzeum

www.instagram.com/jihoceskemuzeum

www.twitter.com/jihoceskemuzeum

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality