Proměny Prahy v letech 1933–1945 na unikátní mapě

Proměny Prahy v letech 1933–1945 na unikátní mapě
5. 5. 2015
Dušan Brodský

V době oslav 70 let od konce druhé světové války vydává Multikulturní centrum Praha (MKC) ojedinělý nástroj, který veřejnosti přiblíží dopady války a holokaustu. Zaměřuje se na bohaté česko-německo-židovské soužití a zobrazuje jeho stěžejní průsečíky na mapě Prahy. Vznikla tak interaktivní paměťová on-line mapa (dostupná na praha.mkc.cz), která pomocí příběhů konkrétních domů, pasáží, firemních sídel, kaváren či kin ilustruje mnohonárodnostní atmosféru předválečné Prahy i její zásadní proměny po skončení války. Mapu doplňují ve dnech 3.–13. května komentované procházky Prahou.
Multikulturní centrum o tom informovalo prostřednictvím serveru Econnect.

Více na
http://ecn.cz/?x=2428997

Zdroj: www.adam.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality