Projekt Strukturovaného dialogu „Tvůj hlas může rozhodnout“

Co je to volební právo? Proč bys měl/a svého práva využít? Proč jsou volby do PS důležité? Jak se orientovat ve volebním programu seskupení volených do PS? Jak volit a proč zvolit variantu – stranu, nebo dát preferenční hlas? Jaký je vliv médií před volbami? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více nejdeš na webových stránkách „Volby 2017“ a FB stránce „Volby 2017“.

Projekt Strukturovaného dialogu „Tvůj hlas může rozhodnout“ je tvořen osmi aktivitami v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích a Třeboni. V rámci projektu budou podávány aktuální informace na webu a soc. sítích, poskytováno online poradenství, je založena i diskuzní platforma na sociálních sítích. Projekt je podpořen grantem ERASMUS+ a dotací MŠMT.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality