Projekt „Mladí imigranti v tísni“

Projekt
5. 9. 2014
admin

Mladí imigranti v tísni – Young Immigrants in Need

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) realizuje ode dne 1.9.2013 dvouletý projekt “Young Immigrants in Need“ zaměřený na poskytnutí komplexní integrační asistence imigrantům ve věku do 25 let včetně nezletilých dětí, či starším pokud se bude jednat o zvláště zranitelné případy.  Může jít jak o  žadatele o azyl, osobu s mezinárodní ochranou, tak  občana EU nebo cizince ze třetí země s jakýmkoliv typem pobytu. Projekt není územně omezen a probíhá na celém území ČR. Cílem projektu je napomoci integraci znevýhodněným mladým imigrantům a jejich pracovnímu uplatnění v České republice, nebo v případně nemožnosti dalšího pobytu na území asistence při návratu a reintegraci v zemi původu. V rámci projektu jsou zdarma poskytovány následující služby: právní poradenství, komplexní sociální poradenství, pracovní rekvalifikace, stáže či pracovní místa na zkoušku s příspěvkem zaměstnavateli, kurzy českého jazyka a individuální doučování dětí,  materiální pomoc při reintegraci v zemi původu v případech, kdy je další cizincův pobyt na území právně nebo sociálně neudržitelný.

Proč pomáháme mladým? Mladí lidé jsou často znevýhodněni při vstupu na trh práce a při hledání své identity se obtížněji adaptují do většinové společnosti. Bariéry tvoří jak nedostatečná znalost českého jazyka, tak neznalost společenských a kulturních norem a hodnot či právních předpisů, což omezuje možnosti uplatnění mladých migrantů. Jejich zranitelnost se znásobuje přetrvávajícími předsudky většinové společnosti. Kvůli svému věku a absenci finančního zázemí se snadněji stávají oběťmi kriminality, obchodování s lidmi, zadlužení a pracovního vykořisťování. Všechny uvedené faktury vedou k riziku sociálnímu vyloučení.

Bližší informace: http://soze.cz/velux/ Zájemci o účast  v projektu mohou kontaktovat SOZE na telefonním čísle: +420 545 213 643 (Brno),  +420 585 242 535 (Olomouc), mobilem: +420 602 586 092 (Brno) či emailem: soze@soze.cz

Projekt je podpořen Nadací Velux.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality